Leverkirurgiska mottagningen

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Transplantation, Sahlgrenska sjukhuset
Bruna stråket 5, plan 4
413 45 Göteborg

Kontaktuppgifter

Till leverkirurgiska mottagningen kommer patienter för att utredas och behandlas för förändringar i lever- och gallvägarna.
Vi handlägger främst patienter med tumörer som kan behandlas med kirurgiska metoder såsom operation, transplantation eller lokal värmebehandling, men även andra tillstånd som kräver leverkirurgisk kunskap. 
I vårt uppdrag ingår också, att i samarbete med övriga vårdgivare, erbjuda palliativ behandling till patienter med icke botbar tumörsjukdom i lever och gallvägar. 
På mottagningen arbetar leverkirurger, kontaktsjuksköterskor, SVF-koordinator, operationskoordinator och medicinska sekreterare nära varandra, vilket leder till snabb och samlad kompetens.
Vi har flera konferenser varje vecka, både med sjukhus i Västra Götalandsregionen och nationellt, där vi tillsammans med onkologer, patologer och röntgenläkare diskuterar och granskar remisser för att kunna erbjuda bästa behandling för varje enskild patient.

Din vistelse hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Om du inte använder självincheckningen, anmäler du ditt besök i receptionen på Transplantationsmottagningen, plan 6.
  • Du får en faktura hemskickad.
  • Önskar du en tolk ber vi dig att kontakta oss i god tid innan.
  • Vid planerade operationer får du information om din operationstyp och eventuella förberedelser. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, specialistläkare, medicinsk sekreterare, dietist, kurator och fysioterapeut. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen:

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här

Niclas Kvarnström

Verksamhetschef

Ulrika Nordell

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Transplantation, Sahlgrenska sjukhuset
Bruna stråket 5, plan 4
413 45 Göteborg

Kontaktuppgifter

Till leverkirurgiska mottagningen kommer patienter för att utredas och behandlas för förändringar i lever- och gallvägarna.
Vi handlägger främst patienter med tumörer som kan behandlas med kirurgiska metoder såsom operation, transplantation eller lokal värmebehandling, men även andra tillstånd som kräver leverkirurgisk kunskap. 
I vårt uppdrag ingår också, att i samarbete med övriga vårdgivare, erbjuda palliativ behandling till patienter med icke botbar tumörsjukdom i lever och gallvägar. 
På mottagningen arbetar leverkirurger, kontaktsjuksköterskor, SVF-koordinator, operationskoordinator och medicinska sekreterare nära varandra, vilket leder till snabb och samlad kompetens.
Vi har flera konferenser varje vecka, både med sjukhus i Västra Götalandsregionen och nationellt, där vi tillsammans med onkologer, patologer och röntgenläkare diskuterar och granskar remisser för att kunna erbjuda bästa behandling för varje enskild patient.

Din vistelse hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Om du inte använder självincheckningen, anmäler du ditt besök i receptionen på Transplantationsmottagningen, plan 6.
  • Du får en faktura hemskickad.
  • Önskar du en tolk ber vi dig att kontakta oss i god tid innan.
  • Vid planerade operationer får du information om din operationstyp och eventuella förberedelser. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, specialistläkare, medicinsk sekreterare, dietist, kurator och fysioterapeut. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen:

Niclas Kvarnström

Verksamhetschef

Ulrika Nordell

Vårdenhetschef

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här