Kontaktuppgifter

Magnus Rizell

Sektionschef

Helena Taflin

Sektionschef

Christian Cahlin

Överläkare

Per Lindnér

Universitetssjukhusöverläkare

Malin Sternby Eilard

Överläkare

Veronica Reivell

Överläkare

Anna Forslund

Specialistläkare

Fatuma Shieriye

Specialistläkare

John Søfteland

Överläkare

Sophia Waldenstedt

Specialistläkare

Annika Strand

Kontaktsjuksköterska

Johanna Andervik Holmgren

Kontaktsjuksköterska

Monica Lindestaf

Sjuksköterska

Annika Ekstrand

SVF-koordinator

Ulrika Gustafsson

Operationskoordinator

Andreas Fagerström

Medicinsk sekreterare

Ulrika Gillquist

Medicinsk sekreterare

Maria Bengtsson

Dietist

Lena Friedrich

Kurator

Malin Landström

Kurator