Kontaktuppgifter

Magnus Rizell

Sektionschef

Ulrika Nordell

Vårdenhetschef

Christian Cahlin

Överläkare

Per Lindnér

Universitetssjukhusö

Malin Sternby Eilard

Överläkare

Veronica Reivell

Överläkare

Anna Forslund

Specialistläkare

Johanna Andervik Holmgren

Kontaktsjuksköterska

Annika Ekstrand

SVF-koordinator

Annika Strand

Kontaktsjuksköterska
Operationskoordinator/Ssk
Medicinsk sekreterare

Andreas Fagerström

Medicinsk sekreterare