Kuratorsmottagning kirurgi och njurmedicin Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Vita Stråket 15
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.jukhuset Kuratorsmottagning kirurgi
413 45 Göteborg

När man är drabbad av sjukdom eller skada kan livet förändras både för den som är sjuk/skadad och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som bidrar till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen.

Söka vård hos oss

Du kan vända dig till oss om du är patient eller närstående till patient som behandlas på någon av de enheter vi jobbar på.

Fråga personalen där du behandlas om du vill ha kontakt med kurator eller ta en egen kontakt via växeln med kurator för respektive enhet. 

Vid ditt besök hos oss

Kurator kan bistå patient och/eller närstående med:

 • Samtal om känslomässiga reaktioner och konsekvenser av vad sjukdom/skada kan föra med sig
  - kris- och stödsamtal
  - processinriktat samtal
  - motiverande samtal
 • Information, råd och stöd (t ex hur man kan tala med barn om sjukdom och skada, hur man kan hantera den förändrade livssituationen)
 • Vägledning och samhällets resurser samt hjälp med att samordna kontakter och åtgärder i samhället (t ex myndighetskontakter, andra vårdgivare, patientföreningar, socialrätt och ekonomiska frågor)

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 

Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående.

För dig som patient i öppenvård är kostnaden 100 kronor om inget annat anges.

Vi som arbetar här

Vi är utbildade socionomer.

Åsa Johansson och Sofia Hedberg för Bröstcentrum, Kirurgimottagning bröstcancer och malignt melanom. Besöksadress Cancerrehabilitering på Vita stråket 12, strax bredvid uppgång L i huvudbyggnaden på Sahlgrenska.

Madeleine Alcén och Ulrika Bergqvist för Kirurgimottagning övre gastro och endokrin och Kirurgiavdelning 132, 136 och 137.
Madeleine Alcén har besöksadress Vita stråket 15.
Ulrika Bergqvist har besökadress Vita stråket 12, strax bredvid uppgång L i huvudbyggnaden på Sahlgrenska.

Emma Naqvi och Vafa Ismayilova för Njurmottagning, Njurmedicinavdelning 130 och 131 och PD-mottagning. Besöksadress på Vita stråket 15.

Lena Friedrich och Malin Landström för Leverkirurgi, Transplantation avd 139, Transplantationsmottagning, Thoraxintensivavdelning, Thoraxavdelning 12 och 25. Besökadress på Vita stråket 15. 

Vafa Ismayilova för Öron-, näs och halsmottagning och Öron-, näs- och halsavdelning 18. Besöksadress på Vita stråket 15.

Rand Di Pace för Prostatacancercentrum, Urologimottagningen och Urologiavdelning 30. Besöksadress på Blå stråket 5. 

Madeleine Alcén för Ortopedimottagning rygg och ortopediavdelning 15/28 rygg. Besöksadress på Vita stråket 15.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta:
Lotta Beaird
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: lotta.beaird@vgregion.se

Ansvariga för mottagningen

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Välkommen till vår digitala mottagning

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Sara Synnergren

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 84 52

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Vita Stråket 15
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.jukhuset Kuratorsmottagning kirurgi
413 45 Göteborg

När man är drabbad av sjukdom eller skada kan livet förändras både för den som är sjuk/skadad och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som bidrar till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen.

Söka vård hos oss

Du kan vända dig till oss om du är patient eller närstående till patient som behandlas på någon av de enheter vi jobbar på.

Fråga personalen där du behandlas om du vill ha kontakt med kurator eller ta en egen kontakt via växeln med kurator för respektive enhet. 

Vid ditt besök hos oss

Kurator kan bistå patient och/eller närstående med:

 • Samtal om känslomässiga reaktioner och konsekvenser av vad sjukdom/skada kan föra med sig
  - kris- och stödsamtal
  - processinriktat samtal
  - motiverande samtal
 • Information, råd och stöd (t ex hur man kan tala med barn om sjukdom och skada, hur man kan hantera den förändrade livssituationen)
 • Vägledning och samhällets resurser samt hjälp med att samordna kontakter och åtgärder i samhället (t ex myndighetskontakter, andra vårdgivare, patientföreningar, socialrätt och ekonomiska frågor)

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 

Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående.

För dig som patient i öppenvård är kostnaden 100 kronor om inget annat anges.

Vi som arbetar här

Vi är utbildade socionomer.

Åsa Johansson och Sofia Hedberg för Bröstcentrum, Kirurgimottagning bröstcancer och malignt melanom. Besöksadress Cancerrehabilitering på Vita stråket 12, strax bredvid uppgång L i huvudbyggnaden på Sahlgrenska.

Madeleine Alcén och Ulrika Bergqvist för Kirurgimottagning övre gastro och endokrin och Kirurgiavdelning 132, 136 och 137.
Madeleine Alcén har besöksadress Vita stråket 15.
Ulrika Bergqvist har besökadress Vita stråket 12, strax bredvid uppgång L i huvudbyggnaden på Sahlgrenska.

Emma Naqvi och Vafa Ismayilova för Njurmottagning, Njurmedicinavdelning 130 och 131 och PD-mottagning. Besöksadress på Vita stråket 15.

Lena Friedrich och Malin Landström för Leverkirurgi, Transplantation avd 139, Transplantationsmottagning, Thoraxintensivavdelning, Thoraxavdelning 12 och 25. Besökadress på Vita stråket 15. 

Vafa Ismayilova för Öron-, näs och halsmottagning och Öron-, näs- och halsavdelning 18. Besöksadress på Vita stråket 15.

Rand Di Pace för Prostatacancercentrum, Urologimottagningen och Urologiavdelning 30. Besöksadress på Blå stråket 5. 

Madeleine Alcén för Ortopedimottagning rygg och ortopediavdelning 15/28 rygg. Besöksadress på Vita stråket 15.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta:
Lotta Beaird
Telefon: 031 - 342 80 85
E-post: lotta.beaird@vgregion.se

Ansvariga för mottagningen

Sara Synnergren

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 84 52

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Välkommen till vår digitala mottagning

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen