Beräkning av MPA-AUC

Provtagning

  • Patienten behöver inte vara fastande
  • Det första venösa blodprovet (0-provet) tas c:a 12 timmar efter kvällsdosen av Mykofenolatmofetil (MMF), således omkring kl. 08, notera klockslaget
  • Därefter får patienten omedelbart ta sin aktuella morgondos av MMF
  • Därpå tas prov 30 min och 120 min (2 tim) efter intaget av MMF. Notera klockslagen 
  • Använd 5 ml EDTA-rör. Vänd röret minst 5 ggr så att EDTA blandas med blodet. Provern skall centrifugeras på lab och plasman avskiljes. Därefter hållbart i kylskåp i 7 dygn

Remiss och transport

  • Remiss finns i LabBest för bestämning av MPA-konc. Ange 0-prov, 30 min- och 120 min prov med respektive klockslag på remissen (om LabBest ej är tillgängligt måste provrören märkas med patient-ID, klockslag och analys)
  • Analys utförs måndag och torsdag på Klinisk kemi, SU/S. Före kl. 12 för analys samma dag
  • Om egna analysmöjligheter saknas, transport till Klinisk kemi i Göteborg (Adress: Klinisk Kemi, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg). Proven kan transporteras i rumstemperatur förpackat i provhylsa och vadderat kuvert

Dosjustering 

Dosen justeras enligt anvisning på det immunsuppressiva protokoll som är aktuellt för patienten.

AUC-beräkning

Beräknas genom att de tre provresultaten matas in i ett dataprogram som finns på vår hemsida (länk: Beräkning av AUC).Observera att man också måste ange om patienten är vuxen eller barn, och om han/hon står på tacrolimus eller cyklosporin A: Glöm inte att trycka på enter för att det tredje värdet matats in - annars blir AUC-värdet felaktigt!