Avdelning 369

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 5, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhet Psykiatri Affektiva
416 85 Göteborg

Avdelning 369 är en nationellt högspecialiserad avdelning för personer med svårbehandlat självskadebeteende.  I Göteborg är enheten placerad på Östra sjukhuset och avdelningen har sedan 2019 bedrivit högspecialiserad vård inom ramen för regionalt uppdrag. Enheten tar emot patienter via remiss från hela Sverige och erbjuder så väl konsultativa insatser som intensiv inneliggande behandling.

Avdelningen har 10 vårdplatser och vårdtiden sträcker sig mellan 18-24 veckor. Vården erbjuds i form av ett intensivt och strukturerat behandlingsprogram som anpassas efter varje patients individuella funktionsförmåga och behov. Dialektisk beteendeterapi (DBT) utgör paraplyet under vilket fyra behandlingsspår erbjuds;

  • DBT- Standard
  • DBT Prolonged Exposure (DBT PE)
  • DBT Skills System (DBT SS)
  • DBT Radical Openess (DBT RO)  

Kunskapsutveckling/Forskning 

Enheten bedriver kontinuerlig verksamhetsutveckling, uppföljning och forskning som rör patientgruppen. 

Söka vård hos oss

För vård vid NHVe krävs remiss från specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Behandling vid självskadeenheten förutsätter ett tätt samarbete med patientens ordinarie öppenvård och tillgång till DBT på hemkliniken. Enheten tar därför emot remisser från PAL i öppenvård, i samråd med representant för DBT-teamet på hemkliniken/hemregionen.

Familjeband

Närstående erbjuds möjlighet att delta i Familjeband, som är en studiecirkel för dig som är anhörig till någon som har svårt att reglera sina känslor och som skadar sig själv.

Länkar:

www.shedo.se

www.dbtsverige.se

www.nationellasjalvskadeprojektet.se

Vi som arbetar här

Enheten är välbemannad dygnet runt och vården bedrivs enligt en tvärprofessionell ansats med DBT som gemensam metod. Här arbetar flera olika professioner: skötare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, peer support, behandlingsassistenter, överläkare, specialistläkare, vårdadministrativ sekreterare, forskningsledare samt vårdenhetschef. 

De som jobbar här har alla valt att söka sig till den här avdelningen och har ett stort engagemang i sitt arbete. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Du kan också kontakta enheten via vår funktionsbrevlåda. su.psykaffek.nhv.sjalvskadeenheten@vgregion.se

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Kajsa Sjöberg

Vårdenhetschef

Johan Fredrik Emilsson

Vårdenhetsöverläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Journalvägen 5
416 50 Göteborg

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Kollektivtrafik: Hållplats Östra sjukhuset. Vänligen se www.vasttrafik.se för information. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 5, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhet Psykiatri Affektiva
416 85 Göteborg

Avdelning 369 är en nationellt högspecialiserad avdelning för personer med svårbehandlat självskadebeteende.  I Göteborg är enheten placerad på Östra sjukhuset och avdelningen har sedan 2019 bedrivit högspecialiserad vård inom ramen för regionalt uppdrag. Enheten tar emot patienter via remiss från hela Sverige och erbjuder så väl konsultativa insatser som intensiv inneliggande behandling.

Avdelningen har 10 vårdplatser och vårdtiden sträcker sig mellan 18-24 veckor. Vården erbjuds i form av ett intensivt och strukturerat behandlingsprogram som anpassas efter varje patients individuella funktionsförmåga och behov. Dialektisk beteendeterapi (DBT) utgör paraplyet under vilket fyra behandlingsspår erbjuds;

  • DBT- Standard
  • DBT Prolonged Exposure (DBT PE)
  • DBT Skills System (DBT SS)
  • DBT Radical Openess (DBT RO)  

Kunskapsutveckling/Forskning 

Enheten bedriver kontinuerlig verksamhetsutveckling, uppföljning och forskning som rör patientgruppen. 

Söka vård hos oss

För vård vid NHVe krävs remiss från specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Behandling vid självskadeenheten förutsätter ett tätt samarbete med patientens ordinarie öppenvård och tillgång till DBT på hemkliniken. Enheten tar därför emot remisser från PAL i öppenvård, i samråd med representant för DBT-teamet på hemkliniken/hemregionen.

Familjeband

Närstående erbjuds möjlighet att delta i Familjeband, som är en studiecirkel för dig som är anhörig till någon som har svårt att reglera sina känslor och som skadar sig själv.

Länkar:

www.shedo.se

www.dbtsverige.se

www.nationellasjalvskadeprojektet.se

Vi som arbetar här

Enheten är välbemannad dygnet runt och vården bedrivs enligt en tvärprofessionell ansats med DBT som gemensam metod. Här arbetar flera olika professioner: skötare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, peer support, behandlingsassistenter, överläkare, specialistläkare, vårdadministrativ sekreterare, forskningsledare samt vårdenhetschef. 

De som jobbar här har alla valt att söka sig till den här avdelningen och har ett stort engagemang i sitt arbete. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Du kan också kontakta enheten via vår funktionsbrevlåda. su.psykaffek.nhv.sjalvskadeenheten@vgregion.se

Kajsa Sjöberg

Vårdenhetschef

Johan Fredrik Emilsson

Vårdenhetsöverläkare

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen