Bipolärmottagning

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Ekelundsgatan 1

plan 2

411 18 Göteborg

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi är en subspecialiserad psykiatrisk öppenvårdsmottagning som vänder oss till dig över 18 år med bipolär sjukdom typ 1 och 2.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Har du akuta problem vänder du dig till Psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset.

Vid ditt besök hos oss

Vi arbetar med strukturerad utredning, bedömning och behandling av bipolär sjukdom. Behandling inriktad på att stabilisera förändringar i stämningsläget och förhindra återinsjuknande i nya episoder.

Vi erbjuder patient- och närståendeutbildning om bipolär sjukdom regelbundet. Mottagningen har ett särskilt program för planering av graviditet samt omhändertagandet av gravida med bipolär sjukdom, med uppföljning av mor och barn första året.

Vi samarbetar med två akutvårdsavdelningar, 362 och 366 på Östra sjukhuset, då heldygnsvård kan vara aktuellt.

Mottagningen samverkar med kvalitetsregister för bipolär sjukdom, BipoläR, och har pågående forskning inom ramen för S:t Görans Bipolärprojekt.

Kontakta oss om du har frågor om tidbokning, rådgivning, remisser samt förnyelse av recept och intyg.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut samt medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Timea Sparding, enhetschef
Telefon: 076 - 940 28 92
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Timea Sparding, enhetschef
Telefon: 076 - 940 28 92
E-post: E-postadress

Aikaterini Alina Karanti, vårdenhetsöverläkare
E-post: E-postadress