Tillfällig information

Mottagningen har sommarstängt vecka 29-31 (15 juli - 4 augusti).

Lundströmmottagning Alingsås

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Adminfrågor
  måndag 8:30 - 9:30
 • Rådgivn och admin
  tisdag 8:30 - 9:30
 • Adminfrågor
  onsdag 11:00 - 12:00
 • Rådgivn och admin
  torsdag 8:30 - 9:30
 • Adminfrågor
  fredag 8:30 - 9:30

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Kungsgatan 5
441 30 Alingsås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

1 tr

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Lundströmmottagning Alingsås
Kungsgatan 5 1 tr
441 30 Alingsås

Lundströmmottagningen är Västra Götalandsregionens enhet för personer med könsdysfori. Vi  genomför utredning, ställer diagnos, skriver remisser till specialister och samverkar med patientens sociala nätverk. På Lundströmmottagningen kan du som lider av könsdysfori eller har frågor kring din könsidentitet få hjälp och stöd via samtal. Det kan handla om identitet, livssituation, relationen till anhöriga samt stöd i att vara öppen och leva som sig själv. 

Söka vård hos oss

Färgglada soffor, sittpuffar och bord i väntrum

Barn och ungdomar

Enligt den nyligen uppdaterade Regionala medicinska riktlinjen för Könsinkongruens och könsdysfori hos barn och ungdomar är Lundströmmottagningen nu del i en vårdkedja avseende denna vård och inte längre första remissinstans för barn och ungdomar upp till 18 år.

I första hand hänvisas patienter i stället till en rådgivande och stödjande kontakt inom primärvården, på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller på ungdomsmottagning. Vid ytterligare behov av kontakt remitteras patienter vidare till BUP för fördjupad bedömning och fortsatt utforskande kontakt. BUP tar sedan ställning till remiss till Lundströmmottagningen för utredning och ställningstagande till medicinsk könsbekräftande vård. Detta innebär också att det inte längre är möjligt att söka med egenremiss till mottagningen.

Vuxna

För att kunna få vård via Lundströmmottagningen krävs en remiss. Denna kan skrivas av en professionell person inom till exempel sjukvården, elevhälsan, ungdomsmottagning, psykoterapeut, socialtjänst, präst eller motsvarande som har god kännedom om din könsidentitetsproblematik. Det går också bra att skicka egenremiss via 1177 – Vårdguidens e-tjänster. Vid förekomst av samtidig psykisk ohälsa önskar vi att remiss skrivs av en vårdgivare. Om du inte redan har kontakt med en vårdgivare kan du t ex vända dig till din vårdcentral.

Utredning 

För att erbjudas medicinsk behandling krävs en diagnos. För att fastställa en diagnos krävs en utredning av något av de specialiserade teamen för könsdysfori som finns i Sverige.

Utredningen görs för att ta reda på hur du ska få en så bra behandling som möjligt utifrån dina behov. Du behöver inte ha tänkt klart kring din könsidentitet innan du påbörjar utredningen, det finns utrymme till reflektion och utforskande under kontakten med oss. Du behöver inte heller fullfölja utredningen om du ångrar dig eller om dina behov skulle ändras under processens gång. Utredningen syftar till att kartlägga din könsdysfori och annat som kan påverka en behandling.

En utredning mynnar inte alltid ut i att du som patient får en diagnos. Anledningen till detta kan bero på många olika saker. Ibland beror det på att det finns annan problematik som behöver behandlas först, ibland är det så att patienten själv och/eller utredarna kommer fram till att könsbekräftande behandling inte behövs eller är lämplig.

Det kan finnas flera orsaker till dåligt mående

Könsidentitet handlar om det psykologiska/mentala könet, det kön som en person själv uppfattar sig som, till skillnad från det juridiska, biologiska eller sociala könet. En person med könsdysfori lider av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten och kan därför ha en önskan om könsbekräftande behandling.

Könsbekräftande behandling kan eventuellt lindra ett lidande orsakat av könsdysfori men det tar inte bort alla andra problem eller tidigare erfarenheter. Det kan därför vara bra att söka hjälp hos vårdcentral, ungdomsmottagning eller inom psykiatrin om du mår dåligt före, under eller efter utredning och eventuell behandling.

Vid ditt besök hos oss

Under besöken hos oss får du träffa både socionom, psykolog och psykiatriker vid ett flertal tillfällen. Vem du ska träffa på mötet står specificerat på kallelsen som skickas hem per post.

Vi erbjuder kontinuerligt stöd till närstående och ser gärna att de är med från första mötet på mottagningen, om det känns bekvämt för dig. I utredningar av barn och ungdomar läggs ett särskilt stort fokus på medverkan av vårdnadshavare och ibland även av andra närstående. Anledningen är att vi tänker att de kan bidra med viktig information om dig och din situation och också att deras stöd kan vara viktigt för dig och ditt välmående. Därför träffar teamet dig som är barn eller ungdom så långt möjligt tillsammans med eller parallellt med dina vårdnadshavare. Om du är under 18 år behöver du också deras samtycke till eventuell medicinsk behandling

Checklista inför ditt besök

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

Avboka i tid om du får förhinder till ditt bokade besök och se till att meddela mottagningen så fort som möjligt. Det är lång kö och någon annan kan dra nytta av din avbokade tid om vi hinner boka om. 

Vi som arbetar här

På Lundströmmottagningen jobbar socionomer, psykologer och psykiatriker samt medicinska sekreterare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Mia Svensson Mark

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Adminfrågor
  måndag 8:30 - 9:30
 • Rådgivn och admin
  tisdag 8:30 - 9:30
 • Adminfrågor
  onsdag 11:00 - 12:00
 • Rådgivn och admin
  torsdag 8:30 - 9:30
 • Adminfrågor
  fredag 8:30 - 9:30

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Kungsgatan 5
441 30 Alingsås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

1 tr

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Lundströmmottagning Alingsås
Kungsgatan 5 1 tr
441 30 Alingsås

Lundströmmottagningen är Västra Götalandsregionens enhet för personer med könsdysfori. Vi  genomför utredning, ställer diagnos, skriver remisser till specialister och samverkar med patientens sociala nätverk. På Lundströmmottagningen kan du som lider av könsdysfori eller har frågor kring din könsidentitet få hjälp och stöd via samtal. Det kan handla om identitet, livssituation, relationen till anhöriga samt stöd i att vara öppen och leva som sig själv. 

Söka vård hos oss

Färgglada soffor, sittpuffar och bord i väntrum

Barn och ungdomar

Enligt den nyligen uppdaterade Regionala medicinska riktlinjen för Könsinkongruens och könsdysfori hos barn och ungdomar är Lundströmmottagningen nu del i en vårdkedja avseende denna vård och inte längre första remissinstans för barn och ungdomar upp till 18 år.

I första hand hänvisas patienter i stället till en rådgivande och stödjande kontakt inom primärvården, på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller på ungdomsmottagning. Vid ytterligare behov av kontakt remitteras patienter vidare till BUP för fördjupad bedömning och fortsatt utforskande kontakt. BUP tar sedan ställning till remiss till Lundströmmottagningen för utredning och ställningstagande till medicinsk könsbekräftande vård. Detta innebär också att det inte längre är möjligt att söka med egenremiss till mottagningen.

Vuxna

För att kunna få vård via Lundströmmottagningen krävs en remiss. Denna kan skrivas av en professionell person inom till exempel sjukvården, elevhälsan, ungdomsmottagning, psykoterapeut, socialtjänst, präst eller motsvarande som har god kännedom om din könsidentitetsproblematik. Det går också bra att skicka egenremiss via 1177 – Vårdguidens e-tjänster. Vid förekomst av samtidig psykisk ohälsa önskar vi att remiss skrivs av en vårdgivare. Om du inte redan har kontakt med en vårdgivare kan du t ex vända dig till din vårdcentral.

Utredning 

För att erbjudas medicinsk behandling krävs en diagnos. För att fastställa en diagnos krävs en utredning av något av de specialiserade teamen för könsdysfori som finns i Sverige.

Utredningen görs för att ta reda på hur du ska få en så bra behandling som möjligt utifrån dina behov. Du behöver inte ha tänkt klart kring din könsidentitet innan du påbörjar utredningen, det finns utrymme till reflektion och utforskande under kontakten med oss. Du behöver inte heller fullfölja utredningen om du ångrar dig eller om dina behov skulle ändras under processens gång. Utredningen syftar till att kartlägga din könsdysfori och annat som kan påverka en behandling.

En utredning mynnar inte alltid ut i att du som patient får en diagnos. Anledningen till detta kan bero på många olika saker. Ibland beror det på att det finns annan problematik som behöver behandlas först, ibland är det så att patienten själv och/eller utredarna kommer fram till att könsbekräftande behandling inte behövs eller är lämplig.

Det kan finnas flera orsaker till dåligt mående

Könsidentitet handlar om det psykologiska/mentala könet, det kön som en person själv uppfattar sig som, till skillnad från det juridiska, biologiska eller sociala könet. En person med könsdysfori lider av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten och kan därför ha en önskan om könsbekräftande behandling.

Könsbekräftande behandling kan eventuellt lindra ett lidande orsakat av könsdysfori men det tar inte bort alla andra problem eller tidigare erfarenheter. Det kan därför vara bra att söka hjälp hos vårdcentral, ungdomsmottagning eller inom psykiatrin om du mår dåligt före, under eller efter utredning och eventuell behandling.

Vid ditt besök hos oss

Under besöken hos oss får du träffa både socionom, psykolog och psykiatriker vid ett flertal tillfällen. Vem du ska träffa på mötet står specificerat på kallelsen som skickas hem per post.

Vi erbjuder kontinuerligt stöd till närstående och ser gärna att de är med från första mötet på mottagningen, om det känns bekvämt för dig. I utredningar av barn och ungdomar läggs ett särskilt stort fokus på medverkan av vårdnadshavare och ibland även av andra närstående. Anledningen är att vi tänker att de kan bidra med viktig information om dig och din situation och också att deras stöd kan vara viktigt för dig och ditt välmående. Därför träffar teamet dig som är barn eller ungdom så långt möjligt tillsammans med eller parallellt med dina vårdnadshavare. Om du är under 18 år behöver du också deras samtycke till eventuell medicinsk behandling

Checklista inför ditt besök

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

Avboka i tid om du får förhinder till ditt bokade besök och se till att meddela mottagningen så fort som möjligt. Det är lång kö och någon annan kan dra nytta av din avbokade tid om vi hinner boka om. 

Vi som arbetar här

På Lundströmmottagningen jobbar socionomer, psykologer och psykiatriker samt medicinska sekreterare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Mia Svensson Mark

Enhetschef