Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lundströmmottagning Alingsås

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

rådgivning samt adm
måndag - tisdag
8:30 - 9:30
admin frågor
måndag - tisdag
11:00 - 12:00
rådgivning samt adm
torsdag - fredag
8:30 - 9:30
admin frågor
torsdag - fredag
11:00 - 12:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
8:00 - 16:00

Besöksadress

Kungsgatan 5
441 30 Alingsås

Fotograf: Jan Töve/White Arkitekter

Lundströmmottagningen är Västra Götalandsregionens enhet för personer med könsdysfori. Könsidentitet handlar om det psykologiska/mentala könet, det kön som en person själv uppfattar sig som, till skillnad från det juridiska, biologiska eller sociala könet. En person med könsdysfori lider av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten och kan därför ha en önskan om könsbekräftande behandling.

Söka vård hos oss

För att kunna få vård via Lundströmmottagningen krävs en remiss. Denna kan skrivas av en professionell person inom till exempel sjukvården, elevhälsan, ungdomsmottagning, psykoterapeut, socialtjänst, präst eller motsvarande som har god kännedom om din könsidentitetsproblematik. Det går också bra att skicka egenremiss via 1177 – Vårdguidens e-tjänster.

Aktuell information om läkarbemanningen på Lundströmmottagningen

För närvarande har vi mycket begränsad tillgång till läkare på Lundströmmottagningen men vi arbetar aktivt för att rekrytera. De läkare som vi söker ska vara specialister inom barn- och ungdomspsykiatri respektive vuxenpsykiatri. Det är en generell brist på dessa läkare i landet, vilket gör att rekryteringen kan ta tid. Vi kan därför inte säga exakt när vi har läkare på plats, men hoppas att det ska vara löst inom rimlig tid.
Vi vill också meddela att vi inte har någon möjlighet att skicka remisser till annan enhet i landet för utredning av könsdysfori. Övriga enheter har ungefär lika långa väntetider.

Vi kallar till nybesök i begränsad omfattning, så länge vi inte har läkare på plats. En konsekvens av att vi saknar läkare är att utredningsprocessen fördröjs, men du behåller din plats på väntelistan precis som tidigare

Nuvarande uppskattad väntetid, uppdelat på team (uppdateras ca en gång per kvartal, senast 2022-09-26

Barnteam:       32 månader

Ungdomsteam: 25 månader

Vuxenteam:    27 månade

Avboka i tid om du får förhinder till ditt bokade besök och se till att meddela mottagningen så fort som möjligt. Det är lång kö och någon annan kan dra nytta av din avbokade tid om vi hinner boka om.

För att erbjudas medicinsk behandling krävs en diagnos. För att fastställa en diagnos krävs en utredning av något av de specialiserade teamen för könsdysfori som finns i Sverige. I Västra Götalandsregionen är det Lundströmmottagningen som genomför utredning, ställer diagnos, skriver remisser till specialister och samverkar med patientens sociala nätverk.

Utredningen görs för att ta reda på hur du ska få en så bra behandling som möjligt utifrån dina behov. Du behöver inte ha tänkt klart kring din könsidentitet innan du påbörjar utredningen, det finns utrymme till reflektion och utforskande under kontakten med oss. Du behöver inte heller fullfölja utredningen om du ångrar dig eller om dina behov skulle ändras under processens gång. Utredningen syftar till att kartlägga din könsdysfori och annat som kan påverka en behandling.

En utredning mynnar inte alltid ut i att du som patient får en diagnos. Anledningen till detta kan bero på många olika saker. Ibland beror det på att det finns annan problematik som behöver behandlas först, ibland är det så att patienten själv och/eller utredarna kommer fram till att könsbekräftande behandling inte behövs eller är lämplig.

På Lundströmmottagningen kan du som lider av könsdysfori eller har frågor kring din könsidentitet få hjälp och stöd via samtal. Det kan handla om identitet, livssituation, relationen till anhöriga samt stöd i att vara öppen och leva som sig själv.

Det kan finnas flera orsaker till dåligt mående

Könsbekräftande behandling kan eventuellt lindra ett lidande orsakat av könsdysfori men det tar inte bort alla andra problem eller tidigare erfarenheter. Det kan därför vara bra att söka hjälp hos vårdcentral, ungdomsmottagning eller inom psykiatrin om du mår dåligt före, under eller efter utredning och eventuell behandling.

Vid ditt besök hos oss

Under besöken hos oss får du träffa både socionom, psykolog och psykiatriker vid ett flertal tillfällen. Vem du ska träffa på mötet står specificerat på kallelsen som skickas hem per post.

Vi erbjuder kontinuerligt stöd till närstående och ser gärna att de är med från första mötet på mottagningen, om det känns bekvämt för dig. I utredningar av barn och ungdomar läggs ett särskilt stort fokus på medverkan av vårdnadshavare och ibland även av andra närstående. Anledningen är att vi tänker att de kan bidra med viktig information om dig och din situation och också att deras stöd kan vara viktigt för dig och ditt välmående. Därför träffar teamet dig som är barn eller ungdom så långt möjligt tillsammans med eller parallellt med dina vårdnadshavare. Om du är under 18 år behöver du också deras samtycke till eventuell medicinsk behandling.

Vi som arbetar här

På Lundströmmottagningen jobbar socionomer, psykologer och psykiatriker i tre olika team.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Mia Svensson Mark

Enhetschef

Senast uppdaterad: 2022-09-26 13:13