Läkarbemanning Lundströmsmottagning

Aktuell information om läkarbemanningen på Lundströmmottagningen

För närvarande har vi mycket begränsad tillgång till läkare på Lundströmmottagningen men vi arbetar aktivt för att rekrytera. De läkare som vi söker ska vara specialister inom barn- och ungdomspsykiatri respektive vuxenpsykiatri. Det är en generell brist på dessa läkare i landet, vilket gör att rekryteringen kan ta tid. Vi kan därför inte säga exakt när vi har läkare på plats, men hoppas att det ska vara löst inom rimlig tid.

Vi vill också meddela att vi inte har någon möjlighet att skicka remisser till annan enhet i landet för utredning av könsdysfori. Övriga enheter har ungefär lika långa väntetider.

Vi kallar till nybesök i begränsad omfattning, så länge vi inte har läkare på plats. En konsekvens av att vi saknar läkare är att utredningsprocessen fördröjs, men du behåller din plats på väntelistan precis som tidigare

Det stora patientinflödet tillsammans med fortsatt läkarbrist och även vakanser bland övrig personal innebär just nu att:

  • Barnteamet för närvarande inte har möjlighet att ta nybesök ur sin kö
  • Ungdomsteamet och vuxenteamet tar nybesök i begränsad utsträckning. Väntetiden för nybesök är för närvarande ca 2 ½ - 3 år, men ökar dessvärre kontinuerligt.