Enheter

Enheter Psykiatri Affektiva

 • Affektiv mottagning 1

  Vi vänder oss till dig över 18 år som lider av tvångssyndrom, ångest, depression och/eller utmattningssyndrom på specialistpsykiatrisk nivå.

 • Affektiv mottagning 2

  Vi vänder oss till dig över 18 år som lider av tvångssyndrom, ångest, depression eller posttraumatiskt stressyndrom på specialistpsykiatrisk nivå.

 • Avdelning 362

  Vi är en allmänpsykiatrisk vårdenhet med inriktning på bipolär sjukdom som tar emot dig som har kontakt med Bipolärmottagningen i Göteborg. Du kommer via Psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset, psykiatrisk konsultation på somatisk vårdavdelning eller direktinläggning via besök i psykiatrisk specialistöppenvård.

 • Avdelning 365 psykiatri Östra

  Avdelning 365 är en psykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

 • Avdelning 366

  Är en allmänpsykiatrisk vårdenhet med inriktning på bipolär sjukdom som tar emot dig som har kontakt med Bipolärmottagningen i Göteborg.

 • Avdelning 369

  Avdelning 369 är en nationellt högspecialiserad avdelning för personer med svårbehandlat självskadebeteende.  I Göteborg är enheten placerad på Östra sjukhuset och avdelningen har sedan 2019 bedrivit högspecialiserad vård inom ramen för regionalt uppdrag. Enheten tar emot patienter via remiss från hela Sverige och erbjuder så väl konsultativa insatser som intensiv inneliggande behandling.

 • Avdelning 80

  Vi är en psykiatrisk vårdavdelning som tar emot dig med depression, ångest, personlighetsstörning och neuropsykiatriskt tillstånd.

 • Bipolärmottagning

  Vi är en subspecialiserad psykiatrisk öppenvårdsmottagning som vänder sig till dig över 18 år med bipolär sjukdom typ 1 och 2 som bor i Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö kommun.

 • Mottagning för personlighetssyndrom

  Vi erbjuder bedömning, utredning och evidensbaserad behandling för dig med personlighetssyndrom eller misstänkt personlighetssyndrom.

 • Psykiatri DoK-enhet Sahlgrenska

  DOK-enheten tillhör öppenvården inom Psykiatri Affektiva.

 • Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU)

  PMU är en regional mottagning för västra Götaland.