Psykiatrimottagning utmattningssyndrom

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Viktor Rydbergsgatan 12

411 32 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Vänligen se www.vasttrafik.se för information.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att:

Vi tar emot patienter från Västra Götaland med utmattningssyndrom i kombination med annan psykiatrisk sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

Kommer du hit för en rådgivning angående din fortsatta vård på din hemort får du i första hand träffa en av våra doktorer, ibland önskar läkaren att ytterligare yrkeskategorier också hjälper till så det kan bli mera än ett besök.

Om vi har accepterat en remiss från din läkare och bedömer att vi är rätt vårdinstans för dig vad gäller behandling så kommer du få ett kuvert hem med kallelse hit med tider och ett svarskuvert med självskattningsfrågor. Dessa frågor vill vi att du svarar på och skickar tillbaka till oss så att vi redan när du kommer vet lite om hur du ser på din situation.

Du kommer träffa psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare om det finns behov. Dessa olika yrkeskategorier bedömer tillsammans med dig om vi är rätt vårdinrättning för dig.

Är vi rätt för dig kommer vi föreslå en behandling för dig som vi anser vara lämplig för just ditt mående och situation, det kommer vara behandling i grupp eller individuellt.

Under tiden här kommer du också ha kontakt med rehabkoordinator och kurator om det finns behov.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Gro Sundell, enhetschef
Telefon: 
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Gro Sundell, enhetschef
Telefon:
E-post: E-postadress