Psykiatrimottagning utmattningssyndrom

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
1/6 t o m 31/8 mån - fre 07:30 - 13:00

Viktor Rydbergsgatan 12

411 32 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Vänligen se www.vasttrafik.se för information.

Vi tar emot patienter från Västra Götaland med utmattningssyndrom i kombination med annan psykiatrisk sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Vi utreder tillsammans med dig hur du mår och vilka problem du upplever och har upplevt i din vardag till följd av ohälsan. Resultatet av utredningen kommer i vissa fall att leda till behandling hos oss och i andra fall återkopplas till dig och till remitterande läkare.

Planeringen av din behandling och rehabilitering utgår från ditt individuella behov och kan innehålla läkarkontakt, psykologsamtal och olika gruppbehandlingar med fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Under din tid hos oss arbetar vi parallellt med samverkan kring din arbetssituation och/eller försörjning. Här kan kurator och/eller sjuksköterska hjälpa till i sin roll som rehabkoordinator.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Gro Sundell, enhetschef
Telefon: 
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Gro Sundell, enhetschef
Telefon:
E-post: E-postadress