Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU)

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:45

Besöksadress

Viktor Rydbergsgatan 12
411 32 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Vänligen se www.vasttrafik.se för information.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Psykiatrimott utmattningssyndrom
Viktor Rydbergsgatan 12
411 32 Göteborg

PMU är en regional mottagning för västra Götaland.

PMU har två huvuduppdrag; behandling och konsultation. 

En konsultation ärett enstaka besök hos psykiatriker på PMU med remissvar till remittenten med rådgivning om fortsatt behandling på hemorten. Konsultationen riktas i första hand till patienter där behandlingen har avstannat, vi utreder inte andra diagnoser. Skulle det efter denna insats vara aktuellt med behandling på PMU skickar remittenten en ny remiss med behandling som frågeställning. 

Behandling riktar sig till patienter vars remiss som har uppfyllt remisskraven och genom teambeslut efter utredningsvecka med besök hos psykiatriker, psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut anses kunna tillgodogöra sig behandlingen på PMU.

Det innebär inte att du är godkänt för behandling innan utredningsveckan är över och teamet har tagit ett gemensamt beslut. 

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver vi en remiss från din sjukskrivande läkare. Remissen kan be om behandling som oftast är en kombination av individuell behandling och behandling i grupp. Remissen kan be om konsultation som är ett eller flera besök med rådgivning till din läkare.

Vi tar över din läkemedelsbehandling och sjukskrivning när du har genomgått en utredning och teamet anser att du kan tillgodogöra dig en behandlingsinsats på PMU.

Vid ditt besök hos oss

När vi har accepterat en remiss från din läkare och bedömer att vi är rätt vårdinstans för dig gällande behandling så kommer du få ett kuvert hem med kallelse hit med tider till psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabkoordinator. Du kommer få självskattningsfrågor via 1177. Dessa frågor önskar vi att du svarar på så vi redan vet lite om hur du mår och ser på din situation innan du kommer.

Vi kommer föreslå en lämplig behandlingsinsats för dig, den utvärderas var tredje månad. Ibland behöver den justeras för att nå våra gemensamma mål eller avbrytas om vi inte når våra mål.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Gro Sundell

Sjuksköterska