Psykiatrimottagning utmattningssyndrom (PMU)

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:45

Besöksadress

Viktor Rydbergsgatan 12
411 32 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Vänligen se www.vasttrafik.se för information.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Psykiatrimott utmattningssyndrom
Viktor Rydbergsgatan 12
411 32 Göteborg

PMU är en regional mottagning för västra Götaland.

Teamet behandlar svåra utmattningssyndrom och riktar sig i första hand till patienter som drabbats av utmattningssyndrom relaterat till arbetsliv/studier. Vi tar emot remiss från primärvård och företagshälsovård inom Västra Götalandsregionen där adekvata behandlingsinsatser enligt RMR ej gett förväntat resultat.

Psykiatrisk samsjuklighet bör vara behandlad och i stabilt skede. Psykosociala stressorer såsom relationsproblem, ekonomiska svårigheter, anhöriga med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa bör inte vara av den grad att de kan antas utgöra hinder i rehabiliteringen.

Vi erbjuder tidsbegränsade insatser där målet med behandlingen är ökade förutsättningar för en hållbar återgång i arbete/studie/ sysselsättning.  

För utredning och behandling behövs remiss från sjukskrivande läkare.

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver vi en remiss från din sjukskrivande läkare. Remissen kan be om behandling som oftast är en kombination av individuell behandling och behandling i grupp. Remissen kan be om konsultation som är ett eller flera besök med rådgivning till din läkare.

Vi tar över din läkemedelsbehandling och sjukskrivning när du har genomgått en utredning och teamet anser att du kan tillgodogöra dig en behandlingsinsats på PMU.

Följande uppgifter behöver ingå i remissen: 

 • Tidigare somatisk och psykisk sjukdom samt behandling
 • Nuvarande somatisk och psykisk sjukdom samt behandling
 • Stressfaktorer i arbete och privatliv som orsakat utmattningssyndromet
 • Anamnes av beroendeproblematik
 • Utförd utredning och behandling för utmattningssyndrom
 • Aktuell sjukskrivning
 • Läkemedel

Remissen skickas till Remissportalen                                    

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Remissportalen, psykiatri
Teamet för utmattningssyndrom
413 45 Göteborg

Vid ditt besök hos oss

När vi har accepterat en remiss från din läkare och bedömer att vi är rätt vårdinstans för dig gällande behandling så kommer du få ett kuvert hem med kallelse hit med tider till psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabkoordinator. Du kommer få självskattningsfrågor via 1177. Dessa frågor önskar vi att du svarar på så vi redan vet lite om hur du mår och ser på din situation innan du kommer.

Vi kommer föreslå en lämplig behandlingsinsats för dig, den utvärderas var tredje månad. Ibland behöver den justeras för att nå våra gemensamma mål eller avbrytas om vi inte når våra mål.

 

Vi som arbetar här

I teamet arbetar specialistläkare, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinatorer och medicinsk sekreterare.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Hanna Rathsman

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:45

Besöksadress

Viktor Rydbergsgatan 12
411 32 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Vänligen se www.vasttrafik.se för information.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Psykiatrimott utmattningssyndrom
Viktor Rydbergsgatan 12
411 32 Göteborg

PMU är en regional mottagning för västra Götaland.

Teamet behandlar svåra utmattningssyndrom och riktar sig i första hand till patienter som drabbats av utmattningssyndrom relaterat till arbetsliv/studier. Vi tar emot remiss från primärvård och företagshälsovård inom Västra Götalandsregionen där adekvata behandlingsinsatser enligt RMR ej gett förväntat resultat.

Psykiatrisk samsjuklighet bör vara behandlad och i stabilt skede. Psykosociala stressorer såsom relationsproblem, ekonomiska svårigheter, anhöriga med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa bör inte vara av den grad att de kan antas utgöra hinder i rehabiliteringen.

Vi erbjuder tidsbegränsade insatser där målet med behandlingen är ökade förutsättningar för en hållbar återgång i arbete/studie/ sysselsättning.  

För utredning och behandling behövs remiss från sjukskrivande läkare.

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver vi en remiss från din sjukskrivande läkare. Remissen kan be om behandling som oftast är en kombination av individuell behandling och behandling i grupp. Remissen kan be om konsultation som är ett eller flera besök med rådgivning till din läkare.

Vi tar över din läkemedelsbehandling och sjukskrivning när du har genomgått en utredning och teamet anser att du kan tillgodogöra dig en behandlingsinsats på PMU.

Följande uppgifter behöver ingå i remissen: 

 • Tidigare somatisk och psykisk sjukdom samt behandling
 • Nuvarande somatisk och psykisk sjukdom samt behandling
 • Stressfaktorer i arbete och privatliv som orsakat utmattningssyndromet
 • Anamnes av beroendeproblematik
 • Utförd utredning och behandling för utmattningssyndrom
 • Aktuell sjukskrivning
 • Läkemedel

Remissen skickas till Remissportalen                                    

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Remissportalen, psykiatri
Teamet för utmattningssyndrom
413 45 Göteborg

Vid ditt besök hos oss

När vi har accepterat en remiss från din läkare och bedömer att vi är rätt vårdinstans för dig gällande behandling så kommer du få ett kuvert hem med kallelse hit med tider till psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabkoordinator. Du kommer få självskattningsfrågor via 1177. Dessa frågor önskar vi att du svarar på så vi redan vet lite om hur du mår och ser på din situation innan du kommer.

Vi kommer föreslå en lämplig behandlingsinsats för dig, den utvärderas var tredje månad. Ibland behöver den justeras för att nå våra gemensamma mål eller avbrytas om vi inte når våra mål.

 

Vi som arbetar här

I teamet arbetar specialistläkare, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinatorer och medicinsk sekreterare.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Hanna Rathsman

Enhetschef
Chatta med Liv