Avdelning 366

Östra sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön 14:00 - 20:00

Journalvägen 5

Plan 4

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20 alt spårvagn linje 1 eller buss 17. Journalvägen 5, se skyltning inom området.

Är en allmänpsykiatrisk vårdenhet med inriktning på bipolär sjukdom som tar emot dig som har kontakt med Bipolärmottagningen i Göteborg.

Din vistelse hos oss

Du kommer via Psykiatrisk akutmottagning på Östra sjukhuset, psykiatrisk konsultation på somatisk vårdavdelning eller direktinläggning via besök i psykiatrisk specialistöppenvård.

Vi strävar efter att bemöta och behandla dig utifrån ett humanistiskt synsätt och ett helhetsperspektiv. När du kommer till oss får du en kontaktperson och en ansvarig sjuksköterska som du i första hand kan vända dig till om du har frågor angående din vistelse hos oss och som följer dig genom vårdtillfället.

Vi eftersträvar att skapa en personlig kontakt med dig och dina närstående. Tillsammans med dig gör vi en individuell vårdplan som kommer att ligga till grund för den vård och behandling du får hos oss.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som skötare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, kurator, läkare, specialistläkare, vårdenhetschef och vårdadministratör.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Anette Eriksson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 81 72
E-post:  E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Anette Eriksson, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 81 72 
E-post: