Mottagning för personlighetssyndrom

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Stora Nygatan 17 1/2
411 08 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Mottagningen ligger på Stora Nygatan 17 1/2, vilket är ett hus framför kanalen, mellan tvärgatorna Drottninggatan och Lilla Drottninggatan. Närmsta hållplatser är Kungsportsplatsen, Brunnsparken eller Centralstationen.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Mottagning för personlighetssyndrom
413 45 Göteborg

Vi erbjuder bedömning, utredning och evidensbaserad behandling för dig med personlighetssyndrom eller misstänkt personlighetssyndrom.

Vi är en specialistpsykiatrisk mottagning som behandlar personer med personlighetssyndrom eller misstänkt personlighetssyndrom, där svårigheterna och funktionsnedsättningen innebär att individen får svårt att fungera både inom sig själv och i relation till samhället samt andra människor på ett hållbart sätt.

På vår mottagning är behandlingstiden tidsbegränsad och vår behandling är strukturerad i stegvis vård för att på bästa sätt effektivisera behandlingstiden och möta upp patientens behov i enlighet med evidens.

Fördjupad information om stegvis vård

Söka vård hos oss

Till oss kommer du på remiss skriven av dig själv via Egenremiss eller av din läkare på din vårdcentral. Vill du veta mer: Välja specialistvård i Västra Götaland

Som patient hos oss kan du komma i kontakt med oss via Kontaktpunkten eller via 1177:s e-tjänster för av/ombokning av besökstider, receptförnyelse eller för att skriva ett meddelande till din fasta vårdkontakt.   

Om du är i behov av akut psykiatrisk vård hänvisar vi dig till Psykiatriska akutvårdsmottagningen på Östra Sjukhuset.

Vid ditt första besök hos oss kommer du på ett så kallat ”Nybesök” som syftar till att kartlägga dina svårigheter och identifiera ditt vårdbehov. Under denna konsultation utförs en specialistpsykiatrisk bedömning av dina svårigheter. Om det finns behov träffar du även sjuksköterska för att lämna saliv- och blodprov samt i vissa fall även läkare som komplettering.

Utifrån informationen vi samlat in under samtalet med dig kommer frågan om din vård hos oss diskuteras tvärproffessionellt i vårt team under behandlingskonferens.

Om dina svårigheter bäst kan avhjälpas med specialistpsykiatrisk behandling kommer du därefter att erbjudas behandling inom vårt behandlingsprogram i stegvis vård.

Om vi inte kan erbjuda dig vård på vår mottagning får du rådgivning om vad du själv kan göra för att du ska må bättre och eventuellt vart du kan vända dig för att söka hjälp hos någon annan vårdgivare eller organisation.

Vid ditt besök hos oss

Till vår mottagning kommer du som patient på inplanerade besökstider. Du får en kallelse via brev eller meddelande via 1177. Du får också ett påminnelse-sms 48h innan din besökstid.

Det är av stor vikt att vi har rätt adress och telefonnummer till dig samt att du har notiser påslaget på Vårdguidens e-tjänster 1177, så att du ser dina digitala kallelser och annan viktig information.

Om du vill boka om eller boka av ditt besök ska du göra det minst 24 timmar före den utsatta tiden. Använd gärna 1177 Vårdguidens e-tjänster på www.1177.se dygnet runt.

Det är viktigt att du prioriterar dina besök. Avbokar eller uteblir du riskerar du att din vård senareläggas. Vid två uteblivna besök efter varandra avslutas din kontakt hos oss.

Checklista inför ditt besök

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer, hälsopedagog, skötare samt medicinska sekreterare.

På Psykiatri Affektiva bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet. Därför kan du vid ditt besök hos oss möta vårdpersonal under utbildning. Alla som arbetar på mottagningen har tystnadsplikt.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Emilie Olsson Lavebäck

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Stora Nygatan 17 1/2
411 08 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Mottagningen ligger på Stora Nygatan 17 1/2, vilket är ett hus framför kanalen, mellan tvärgatorna Drottninggatan och Lilla Drottninggatan. Närmsta hållplatser är Kungsportsplatsen, Brunnsparken eller Centralstationen.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Mottagning för personlighetssyndrom
413 45 Göteborg

Vi erbjuder bedömning, utredning och evidensbaserad behandling för dig med personlighetssyndrom eller misstänkt personlighetssyndrom.

Vi är en specialistpsykiatrisk mottagning som behandlar personer med personlighetssyndrom eller misstänkt personlighetssyndrom, där svårigheterna och funktionsnedsättningen innebär att individen får svårt att fungera både inom sig själv och i relation till samhället samt andra människor på ett hållbart sätt.

På vår mottagning är behandlingstiden tidsbegränsad och vår behandling är strukturerad i stegvis vård för att på bästa sätt effektivisera behandlingstiden och möta upp patientens behov i enlighet med evidens.

Fördjupad information om stegvis vård

Söka vård hos oss

Till oss kommer du på remiss skriven av dig själv via Egenremiss eller av din läkare på din vårdcentral. Vill du veta mer: Välja specialistvård i Västra Götaland

Som patient hos oss kan du komma i kontakt med oss via Kontaktpunkten eller via 1177:s e-tjänster för av/ombokning av besökstider, receptförnyelse eller för att skriva ett meddelande till din fasta vårdkontakt.   

Om du är i behov av akut psykiatrisk vård hänvisar vi dig till Psykiatriska akutvårdsmottagningen på Östra Sjukhuset.

Vid ditt första besök hos oss kommer du på ett så kallat ”Nybesök” som syftar till att kartlägga dina svårigheter och identifiera ditt vårdbehov. Under denna konsultation utförs en specialistpsykiatrisk bedömning av dina svårigheter. Om det finns behov träffar du även sjuksköterska för att lämna saliv- och blodprov samt i vissa fall även läkare som komplettering.

Utifrån informationen vi samlat in under samtalet med dig kommer frågan om din vård hos oss diskuteras tvärproffessionellt i vårt team under behandlingskonferens.

Om dina svårigheter bäst kan avhjälpas med specialistpsykiatrisk behandling kommer du därefter att erbjudas behandling inom vårt behandlingsprogram i stegvis vård.

Om vi inte kan erbjuda dig vård på vår mottagning får du rådgivning om vad du själv kan göra för att du ska må bättre och eventuellt vart du kan vända dig för att söka hjälp hos någon annan vårdgivare eller organisation.

Vid ditt besök hos oss

Till vår mottagning kommer du som patient på inplanerade besökstider. Du får en kallelse via brev eller meddelande via 1177. Du får också ett påminnelse-sms 48h innan din besökstid.

Det är av stor vikt att vi har rätt adress och telefonnummer till dig samt att du har notiser påslaget på Vårdguidens e-tjänster 1177, så att du ser dina digitala kallelser och annan viktig information.

Om du vill boka om eller boka av ditt besök ska du göra det minst 24 timmar före den utsatta tiden. Använd gärna 1177 Vårdguidens e-tjänster på www.1177.se dygnet runt.

Det är viktigt att du prioriterar dina besök. Avbokar eller uteblir du riskerar du att din vård senareläggas. Vid två uteblivna besök efter varandra avslutas din kontakt hos oss.

Checklista inför ditt besök

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer, hälsopedagog, skötare samt medicinska sekreterare.

På Psykiatri Affektiva bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet. Därför kan du vid ditt besök hos oss möta vårdpersonal under utbildning. Alla som arbetar på mottagningen har tystnadsplikt.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Emilie Olsson Lavebäck

Enhetschef
Chatta med Liv