Psykiatri DoK-enhet Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Besöksadress

Blå Stråket 15
413 46 Göteborg

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri DoK-enhet Sahlgrenska
413 45 Göteborg

DOK-enheten tillhör öppenvården inom Psykiatri Affektiva.

Söka vård hos oss

Teamet tillhör öppenvården och tillhandahåller:

  • Konsultläkarbesök för patienter inom den somatiska vården SU/Sahlgrenska
  • Kortare uppföljning av patienter på mottagningen för utbidgad diagnostisering och bedömning
  • ECT-behandling
  • r.TMS polikliniskt

Jill Bjurgren

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Besöksadress

Blå Stråket 15
413 46 Göteborg

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Psykiatri DoK-enhet Sahlgrenska
413 45 Göteborg

DOK-enheten tillhör öppenvården inom Psykiatri Affektiva.

Söka vård hos oss

Teamet tillhör öppenvården och tillhandahåller:

  • Konsultläkarbesök för patienter inom den somatiska vården SU/Sahlgrenska
  • Kortare uppföljning av patienter på mottagningen för utbidgad diagnostisering och bedömning
  • ECT-behandling
  • r.TMS polikliniskt

Jill Bjurgren

Vårdenhetschef
Chatta med Liv