3D-kompetenscentrum

Charlotte Stor Swinkels, Johan Andersson och Olof Henning är ingenjörer på 3D Lab.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets 3D-kompetenscentrum har som syfte att samla sjukhusets kompetens inom 3D-teknik och stötta hela sjukhuset inom diverse användningsområden för 3D-printing, virtuell operationsplanering och regulatoriska frågor inom kompetensområdet.

Kompetenscentret, som hör till verksamheten Medicinsk fysik och teknik, fungerar som ett nav mellan olika verksamheter och delar kompetens mellan medicinsk teknik, kirurgi och radiologi.

3D-teknik används på sjukhuset inom bland annat operationsplanering, utbildning, forskning, simulering och kommunikation till patienter och anhöriga. För patienterna innebär det bättre vård, genom mer noggrant planerade operationer. Kompetenscentret kan till exempel tillsammans med kirurgen ta fram kirurgiska såg- och borrmallar som förenklar komplexa operationer så att patienten får ett optimalt operationsresultat. Det sparar både tid i operationssalen och personalresurser.

 

Att vrida och vända på en patientspecifik modell ökar förståelsen av anatomin och felställningen både för läkarna, patienterna och anhöriga. Att mäta längder och vinklar i datorn möjliggör bättre vårdplanering. Modellerna i filmen är generellt tillgängliga anatomiska modeller (creative commons, ej patientdata) och 3D printade på 3D Lab SU.

Ett nära samarbete mellan ingenjör och kirurg är en förutsättning för ett gott resultat. Under uppbyggnadsfasen har sjukhusets handkirurger och ortopeder varit speciellt engagerade.

3D Forskningsgruppen inom handkirurgi och 3D Lab. Bakre raden från vänster: Anders Björkman, Katleen Libberecht, Peter Axelsson, Per Fredrikson. Främre raden från vänster: Charlotte Stor Swinkels, Emilia Gryska, Johan Andersson.
3D Forskningsgruppen inom handkirurgi och 3D Lab. Bakre raden från vänster: Anders Björkman, Katleen Libberecht, Peter Axelsson, Per Fredrikson. Främre raden från vänster: Charlotte Stor Swinkels, Emilia Gryska, Johan Andersson.

Kontakta oss

Telefon

031-342 71 39 (3D Lab)
Elisabeth Öster, tf enhetschef, 0722-027825

E-post

su.mft.3d-lab@vgregion.se

Postadress

MTMRT, 3D Lab
Länsmansgatan 20
Mölndal 431 30

Länkar

Instruktion för att skapa remiss till 3D Lab (för vårdpersonal)

Lästips:

Så ska 3D-teknik förbättra vården (Sahlgrenskaliv.se) 

Bättre och billigare handledskirurgi med virtuell planering (gu.se)

Här 3D-printas skräddarsydda mallar för skallbensimplantat (Sahlgrenskaliv.se)