Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukhusets ledning

Ledningsgruppen består av sjukhusdirektören och de sex områdescheferna samt stabsdirektörer. Ledningsgruppen behandlar och tar ställning till sjukhusövergripande frågor av långsiktig och principiell karaktär. Sjukhusdirektören beslutar.

Ledningsgruppen

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör
Tel: 031-342 33 45 
ann-marie.wennberg@vgregion.se

Ian Milsom, områdeschef
Område 1
Tel: 0705-37 16 02
ian.milsom@vgregion.se

Boel Mörck, områdeschef
Område 2
Tel: 031-343 63 62
boel.morck@vgregion.se

Åsa Sand, tf områdeschef
Område 3
Tel: 073-625 45 93
asa.sand@vgregion.se

Peter Gjertsson, områdeschef
Område 4
Tel: 031-342 16 53
peter.gjertsson@vgregion.se

Hans Lönroth, områdeschef
Område 5
Tel: 031-342 87 38
hans.lonroth@vgregion.se

Per Albertsson, områdeschef 
Område 6
Tel: 031-342 75 35
per.albertsson@vgregion.se

Sjukhusdirektörens stab

Lars Rydhede, bitr. sjukhusdirektör
Tel: 031-342 33 79
lars.rydhede@vgregion.se

Göran Matejka, bitr. sjukhusdirektör
Tel: 0702-39 19 57
goran.matejka@vgregion.se

Maria Aleniusson, HR-direktör
Tel: 031-342 10 00
maria.aleniusson@vgregion.se

Anders Glansén, ekonomidirektör
Tel: 031-342 10 00
anders.glansen@vgregion.se

Anders Goliger, kommunikationsdirektör
Tel: 031-342 10 00
anders.goliger@vgregion.se

Caterina Finizia, FOUUI-direktör
Tel: 031-343 27 93
caterina.finizia@vgregion.se

Robert Olbe, operativ direktör
Tel: 031-343 16 70
robert.olbe@vgregion.se

Per Karlsson, förste chefläkare
Tel: 031-342 10 00
per.o.karlsson@vgregion.se

Eva Schumacher, chefssekreterare
Tel: 031-342 23 45
eva.schumacher@vgregion.se

Sahlgrenska akademins representanter

Anna Rudin, professor
Tel: 0737-41 85 41
anna.rudin@microbio.gu.se

Ingela Lundgren, professor
Tel: 0768-67 26 57
ingela.lundgren@gu.se


Senast uppdaterad: 2019-07-01 09:17