Sjukhusets ledning

Ledningsgruppen består av sjukhusdirektören, områdescheferna samt stabsdirektörerna. Ledningsgruppen behandlar och tar ställning till sjukhusövergripande frågor av långsiktig och principiell karaktär. Sjukhusdirektören beslutar.

Ledningsgruppen

Boubou Hallberg

Sjukhusdirektör

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 33 45

Kate Abrahamsson

Områdeschef område 1

Telefonnummer

Mattias Bjarnegård

Områdeschef område 2

Åsa Sand

Områdeschef område 3

Telefonnummer

Peter Gjertsson

Områdeschef område 4

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 16 53

Anna-Karin Juvél Egeland

Tillförordnad områdeschef område 5

Telefonnummer

Kontor: 031-342 44 02

Maria Taranger

Områdeschef område 6

Telefonnummer

Sjukhusdirektörens stab

Göran Matejka

Biträdande sjukhusdirektör

Telefonnummer

Maria Aleniusson

HR-direktör

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Anders Glansén

Ekonomidirektör

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Caterina Finizia

FoUUI-direktör

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 91 65

Boel Mörck

Digitaliseringsdirektör

Telefonnummer

Helena Gustafsson

Förste chefsläkare

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Eva Schumacher

Direktörsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 23 45

Sahlgrenska akademins representanter

Lars Ny

Professor

Telefonnummer

Mobil: 070-020 61 98

Karin Ahlberg

Professor

Telefonnummer

Mobil: 0733-467318