Sjukhusets ledning

Ledningsgruppen består av sjukhusdirektören och de sex områdescheferna samt stabsdirektörer. Ledningsgruppen behandlar och tar ställning till sjukhusövergripande frågor av långsiktig och principiell karaktär. Sjukhusdirektören beslutar.

Ledningsgruppen

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör
Tel: 031-342 33 45 
ann-marie.wennberg@vgregion.se

Ian Milsom, områdeschef
Område 1
Tel: 0705-37 16 02
ian.milsom@vgregion.se

Boel Mörck, områdeschef
Område 2
Tel: 031-343 63 62
boel.morck@vgregion.se

Anders Hyltander, områdeschef
Område 3
Tel: 0736-60 14 83
anders.hyltander@vgregion.se

Peter Gjertsson, områdeschef
Område 4
Tel: 031-342 16 53
peter.gjertsson@vgregion.se

Hans Lönroth, områdeschef
Område 5
Tel: 031-342 87 38
hans.lonroth@vgregion.se

Per Albertsson, områdeschef 
Område 6
Tel: 031-342 75 35
per.albertsson@vgregion.se

Sjukhusdirektörens stab

Lars Rydhede, bitr. sjukhusdirektör
Tel: 031-342 33 79
lars.rydhede@vgregion.se

Göran Matejka, bitr. sjukhusdirektör
Tel: 0702-39 19 57
goran.matejka@vgregion.se

Maria Aleniusson, HR-direktör
Tel: 031-342 10 00
maria.aleniusson@vgregion.se

Anders Glansén, tf ekonomidirektör
Tel: 031-342 10 00
anders.glansen@vgregion.se

Anders Goliger, kommunikationsdirektör
Tel: 031-342 10 00
anders.goliger@vgregion.se

Lars Grip, FOUUI-direktör
Tel: 031-342 40 54
lars.grip@vgregion.se

Robert Olbe, operativ direktör
Tel: 031-343 16 70
robert.olbe@vgregion.se

Per Karlsson, förste chefläkare
Tel: 031-342 10 00
per.o.karlsson@vgregion.se

Eva Schumacher, chefssekreterare
Tel: 031-342 23 45
eva.schumacher@vgregion.se

Sahlgrenska akademins representanter

Anna Rudin, professor
Tel: 0737-41 85 41
anna.rudin@microbio.gu.se

Ingela Lundgren, professor
Tel: 0768-67 26 57
ingela.lundgren@gu.se


Senast uppdaterad: 2019-02-12 16:32