Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelse

Sjukhusets styrelse svarar för drift, förvaltning och utveckling av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen skall bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Styrelsen ansvarar för att vården bedrivs med professionell kompetens.

Styrelsens uppdrag beskrivs mer i detalj i reglementet.

Det finns en delegationsordning som reglerar vilka beslut styrelsen fattar och vilka beslut som delegeras. Exempel på frågor som skall beslutas av styrelsen är:

  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
  • Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen överklagats.
  • Övergripande organisationsförändringar.
  • Ekonomisk uppföljning.
  • Budgeten
  • Ekonomiska beslut som överstiger styrelsens delegation till sjukhusdirektören.

Styrelsen följer kontinuerligt sjukhusets verksamhet. På varje styrelsemöte finns förutom beslutsärenden också informationsärenden. 

Styrelsen består av ledamöter och ersättare som väljs för fyra år. Regionfullmäktige utser bland styrelsens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Lokala hälso- och sjukvårdsnämner i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (uppgifter finns även längre ned på den här sidan)

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse 2023-2026

Ordinarie ledamöter

Cecilia Dalman Eek (S), ordförande
Telefon: 0706-55 48 59
E-post: cecilia.dalmaneek@vgregion.se
Ort: Göteborg

Johan Fält (M), vice ordförande
E-post: johan.falt@politiker.goteborg.se
Ort: Göteborg

Jan Ripa (S)
E-post: socdem.ripa@gmail.com
Ort: Göteborg

Matz Dovstrand (SD)
E-post: matz.dovstrand@vgregion.se
Ort: Sävedalen

Inger Billman-Stark (V)
E-post: inger.billman-stark@vgregion.se
Ort: Hisings Backa

Per-Olof Blomqvist (KD)
E-post: poblomqvist2@gmail.com
Ort: Göteborg

Katarina Lundin (C)
E-post: katarina.lundin@centerpartiet.se
Ort: Västra Frölunda

Karin Veres (L)
E-post: karin.veres@liberalerna.se
Ort: Göteborg

Yngve Johansson (MP)
E-post: yngve.klavan@gmail.com
Ort: Hunnebostrand

Ersättare: 

Peter Legendi (S)
E-post: peter@legendi.se
Ort: Götene

Kajsa Hamnén(M)
E-post: kajsa.hamnen@gmail.com
Ort: Mölndal

Jeta Ibishi (M)
E-post: jeta.ibishi@vgregion.se
Ort: Göteborg

Johan d'Aubigné (SD)
E-post: johan.daubigne@sd.se
Ort: Göteborg

Lennart Rådenmark (V)
E-post: lennart.radenmark@vgregion.se
Ort: Göteborg

Handlingar

Här hittar du föredragningslistor och handlingar.


Senast uppdaterad: 2023-01-12 16:15