Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelse

Sjukhusets styrelse svarar för drift, förvaltning och utveckling av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Styrelsen skall bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Styrelsen ansvarar för att vården bedrivs med professionell kompetens.
Styrelsens uppdrag beskrivs mer i detalj i reglementet.

Det finns en delegationsordning som reglerar vilka beslut styrelsen fattar och vilka beslut som delegeras. Exempel på frågor som skall beslutas av styrelsen är:

  • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
  • Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av styrelsen överklagats.
  • Övergripande organisationsförändringar.
  • Ekonomisk uppföljning.
  • Budgeten
  • Ekonomiska beslut som överstiger styrelsens delegation till sjukhusdirektören.

Styrelsen följer kontinuerligt sjukhusets verksamhet. På varje styrelsemöte finns förutom beslutsärenden också informationsärenden. 

Styrelsen består av ledamöter och ersättare som väljs för fyra år. Regionfullmäktige utser bland styrelsens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Lokala hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen

 

Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse 2019–2022

Ordinarie ledamöter

Henrik Ripa (M) Ordförande
Lerum
E-post: henrik.ripa@vgregion.se
Mobil: 0705-21 56 21

Cecilia Dalman Eek (S) Vice ordförande
Göteborg
E-post: cecilia.dalmaneek@vgregion.se
Mobil: 0706-55 48 59

Lena Hult (S)
Trollhättan
E-post: lena.m.hult@vgregion.se
Mobil: 0705-56 17 84 

Peter Legendi (S) 
Götene
E-post: peter@legendi.se
Tel: 0504-18 117

Matz Dovstrand (SD)
Sävedalen
E-post: matz.dovstrand@vgregion.se
Mobil: 0707-66 11 02

Marie Lindqvist (V)
Mölndal
E-post: marie.lindqvist@molndal.se
Mobil: 0703-27 30 65 

Katarina Lundin (C)
Västra Frölunda
E-post: katarina.lundin@centerpartiet.se
Mobil: 0709-21 44 78 

Hans Broberg (L) 
Mölndal
E-post: hans@broberg.nu 

Birgitta Losman (MP)
Bollebygd

Ersättare

Peter Rosholm (S) 
Bollebygd 
E-post: peter.rosholm@bollebygd.se
Mobil: 0729-80 55 03 

Kajsa Hamnén (M)
Kållered
E-post: kajsa.hamnen@gmail.com
Mobil: 0707-88 46 68

Tobias Björk (M)
Göteborg
E-post: bjorkto@gmail.com

Pernilla Wendesten (KD)
Göteborg
E-post: pernilla.wendesten@kristdemokraterna.se

Vakant (V)


Senast uppdaterad: 2019-09-03 14:58