Protokoll

Här finns protokoll från styrelsen.

Handlingar, protokoll och sammanträdestider för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse finns här:

Handlingar, protokoll och sammanträdestider

Äldre versioner finns nedan.