Centrum för livsstilsintervention

Centrum för livsstilsintervention bedriver forskning om förändringar av levnadsvanor och tar fram nya individanpassade metoder för livsstilsförändringar. Centret är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin på Göteborgs Universitet.

Den livsstilsrelaterade ohälsan i samhället ökar. Varje år dör tusentals svenskar av sjukdomar som hade kunnat undvikas med en mer hälsosam livsstil.

Centrum för livsstilsintervention ska utveckla ny kunskap om förändring av levnadsvanor, ta fram nya individanpassade metoder för livsstilsförändringar och bidra till att utveckla hälso- och sjukvården att bättre behandla och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer och typ-2 diabetes.

Läs mer om centrum för livsstilsintervention på Göteborgs Universitets webbplats.