Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samordnar alla delar inom cancerområdet, från forskare och kliniska professioner till patienter och externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre (SCCC) har skapats för att möta behovet av en samordning för vård och forskning inom cancerområdet.  Målet är att med högsta möjliga kliniska kompetens och forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vård. Organisationen ackrediterades som ett av Europas Comprehensive Cancer Centres 2022. 

Strategier

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center arbetar utifrån sex strategier, läs mer om vad det innebär här.

Johanna Höstner

Projektledare

Telefonnummer