ePsykiatrienheten

Vuxenpsykiatrin strävar efter att nyttja möjligheterna med digitalisering för att göra vården mer tillgänglig, effektiv och lärande. För att lyckas behöver vi göra det tillsammans genom samarbete mellan olika specialistområden, kompetenser och framförallt med våra patienter.

ePsykiatrienheten stöttar genom att erbjuda kompetens inom bland annat projektledning, förändringsledning och datadriven kvalitetsutveckling. 

Ett exempel på projekt som drivs inom vuxenpsykiatrin just nu är Dialog+.

Kontakt

Hör gärna av dig till ePsykiatrienhetens funktionsbrevlåda om du har frågor eller funderingar. su.epsykiatri@vgregion.se  

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Andreas Gremyr

Enhetschef