Seminarium: Hur kan ett digitalt verktyg inkludera patienter i planering och uppföljning av sin vård?

Kan användningen av ett digitalt verktyg – DIALOG+, göra patienter mer delaktiga i sin vård, förbättra behandlingsresultat och bidra till samskapande för patienter?

Föreläsare:

Marcus Lundmark, sjuksköterska, fil. Mag i förbättringskunskap och ledarskap, verksamhetsutvecklare på Psykiatri Psykos, SU.

Datum:       2024-03-15

Tid:            14.30-15.30

Plats:         Strandlokan, R-huset, Mölndals sjukhus (finns även möjlighet att ansluta digitalt via länken i kallelsen)

Beskrivning

På psykoskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset används från och med i år Dialog+ under rutinbesök. Dialog+, som både är en samtalsmetod och digitalt verktyg, utgår från patienternas egna skattade mående inom olika områden och stödjer patienten i att själv prioritera områden som är viktiga. Detta möjliggör att kontinuerligt utvärdera och designa vård- och stödinsatser tillsammans med patienten, och skiljer sig från mer traditionella sätt att mäta effekter inom vården.

Marcus kommer att diskutera utmaningar kring vad vi mäter, men också hur vi med stöd av kontinuerliga patientrapporterade skattningar bättre kan förstå hur vården fungerar se om den stöd och behandling vi ger har effekter på både individnivå och som aggregerad data för till exempel en mottagning, verksamhet eller liknande.

Just nu pågår även forskningsstudier om Dialog+, där preliminära resultat av patienternas upplevelse kommer att presenteras.

Läs mer om Dialog+ här.

Hur deltar jag?

Ange din e-postadress i formuläret: Intresseanmälan seminarieserie

Alla som fyllt i sin e-postadress får e-post med kalenderinbjudan senast en vecka innan. Genom att ange din e-postadress får du även inbjudan till kommande seminarier.

För dig anställd inom VGR finns en sida på intranätet med genomförda och kommande seminarier i seminarieserien.