Forskning inom digital hälsa

Läkare tittar på skärmar

Här hittar du ett urval av några av de forskningsprojekt som rör digital hälsa på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här finns också kontaktuppgifter för dig vill samverka inom forskning och digitalisering.

Kontakt och samverkan

Har du ett pågående projekt eller vill starta ett forskningssamarbete inom digitaliseringen tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Tveka inte att höra av dig! 

Kontaktperson: Helen Sjöland, överläkare och forskningssamordnare inom digitalisering.

E-post: helen.sjoland@vgregion.se 

Relaterat:

Kompetenscentrum AI

Artificiell intelligens (AI) kan hjälpa och avlasta i vården, exempelvis inom bilddiagnostik och beslutsstöd. För att stödja verksamheter som vill utveckla AI inom sjukvården, har Sahlgrenska Universitetssjukhuset startat ett särskilt kompetenscentrum.

Kompetenscentrum AI

Urval av forskningsprojekt

Sahlgrenska hemma

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har inlett ett samarbete med Chalmers för att utveckla vård i hemmet, Sahlgrenska hemma. Målet är att fler patienter ska kunna få vård hemma med hjälp av mobila team samt digitala hjälpmedel och kontakter. 

Projektet har tilldelats sex miljoner kronor från innovationsprogrammet MEdTech4Health.

Mer information på Charlmers webbplats: Sahlgrenska University Hospital in collaboration with Chalmers to develop hospital care at home

Nordic Digital Health & Education (NorDigHe)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationell koordinator i projektet Nordic Digital Health & Education, som handlar om att skapa en bildning för vårdpersonal och studenter inom vård och medicin för att behandla patienter digitalt i hemmet. Projektet har tilldelats fem miljoner euro från Interreg, som finansieras av bland annat EU.

Läs mer om NorDigHe

Att leda och organisera för standardisering i framtidens vårdinformationsmiljö

I det Vinnova-finansierade projektet ”Att leda och organisera för standardisering i framtidens vårdinformationsmiljö” har forskare från Högskolan i Skövde hittills studerat fem olika digitaliseringsprojekt hos Lerum kommun och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Samsa, Mobila arbetssätt, Elevhälsa, Vårdomfattning, Taligenkänning).

Projektet har som syfte att utveckla forskningsbaserad kunskap kring utmaningar i att leda och organisera för standardisering i digital transformation och att bidra till en framgångsrik utveckling, kommunikation och implementering av enhetliga arbetssätt i FVM (numera Program Millennium).

Forskarna kommer löpande återkoppla sina iakttagelser, så att implementeringsansvariga och projektledare får vägledning i hur de konkret kan agera i olika faser av den digitala transformationen.

Mer information på Högskolan i Skövdes webbplats: www.his.se/fvm

Dialog+

Planering och uppföljning på patientens villkor: Dialog+ i svensk psykiatri.

Patientlagens krav på delaktighet i planering och uppföljning av vård är tydlig men förknippat med stora utmaningar - inte minst för personer med schizofreni. Detta fleråriga projekt utvecklar, testar, inför och studerar ett arbetssätt med tillhörande teknikstöd (Dialog+) som stödjer både patient och behandlare under besök, och genererar användbara utfallsmått (PROM och PREM) till utveckling av vården.

Mer information om Dialog+ finns på: sahlgrenska.se/dialogplus

Lärande hälsosystem

Vården för komplexa kroniska tillstånd som ett Lärande Hälsosystem: Internationellt samarbetsprojekt.

Användning av uppföljningsdata kan i vård av individer vara till stor hjälp för patient och behandlare. Samma information kan i organisationer och nätverk i olika form stödja även kvalitetsutveckling och forskning. I samarbete med forskare från James M Anderson Center for Health Systems Excellence i Cincinnati, USA, fördjupas kunskap om vad ett lärande hälsosystem kan vara och hur det kan utvecklas.

sensLab

sensLab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en arena som erbjuder möjligheter till test av konceptidéer och lösningar inom teknikområdena uppkopplad hälsa och visualisering, vilka inkluderar sensorteknologi, IoT, UX, VR och AR.