NorDigHE - Nordic Digital Health & Education

Logotype för Interreg som beskriver att projektet medfinansieras av Europeiska unionen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationell koordinator i projektet Nordic Digital Health & Education, som handlar om att skapa en bildning för vårdpersonal och studenter inom vård och medicin för att behandla patienter digitalt i hemmet. Projektet har tilldelats fem miljoner euro från Interreg, som finansieras av bland annat EU.

Parterna i projektet kommer tillsammans att utveckla en digital utbildning för personal som arbetar inom hälso- och sjukvård och studenter, för att bättre kunna hjälpa patienter som får vård via digitala verktyg i det egna hemmet.

Utbildningen ska se till att personalen får kompetens och trygghet för att kunna leverera behandlingar virtuellt, en arbetsform som kan skilja sig från att träffa patienter på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Idag finns mycket begränsad utbildning om detta i grundutbildningarna och det därför ett viktigt komplement.

I slutet av projektet kommer en digital utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal att vara redo för implementering på de flesta skandinaviska sjukhus och vårdutbildningsprogram. När projektet avslutas beräknas 400 läkare och studenter i tre länder ha gått kursen.

Partners i projektet förutom Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Nordsjælland Hospital, Københavns Professionshøjskole, Høgskolen i Østfold, Lunds universitet, Mount Visual, BALOO och Copenhagen Game Lab.

Kontaktuppgifter och mer information: