ATMP-centrum

Sahlgrenska ATMP-centrum är en central funktion vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med en samordnande roll inom hälso- och sjukvården och samarbetar både med industri och akademi. 

Regelverket för ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) är mer omfattande än för traditionella läkemedel och ställer nya krav på sjukvården när det kommer till tillverkning, logistik och hantering.

Sahlgrenskas ATMP-centrum ger stöd till forskare och produktutvecklare i ATMP-specifika frågor rörande regelverk, processer, ansökningar och tillstånd för klinisk forskning samt utvärdering och samverkan.  

Här finns möjligheter till samverkan och samarbeten med andra intressenter i ekosystemet. 

  • Stötta kliniska prövningar (akademiska och industrisponsrade) 
  • Rådgivning kring produktutveckling 
  • Rådgivning kring klinisk forskning (regelverk, forskningsfinansiering, hälsoekonomi) 
  • Stöd vid ansökningar till läkemedelsverket och etikprövningsmyndigheten 
  • Projektledningsstöd 

Sahlgrenska ATMP-centrum bildades 2020 och under 2024 invigdes Nordens första centrum för gen- och cellterapier för barn på Drottning Silvias barnsjukhus, som är en del av Sahlgrenska ATMP-centrum. 

Kontakta oss på  su.atmpcenter@vgregion.se 

ATMP-råd

ATMP-rådet har till uppgift att utvärdera behandlingar av avancerade läkemedel.

Kliniska prövningar

ATMP-centrum erbjuder stöd specifikt för kliniska prövningar med avancerade terapier

Samverkan

ATMP-centrum utgör en kontaktyta för samverkan inom fältet

Gothia Forum

Gothia Forum erbjuder stöd för genomförande av kliniska forskningsprojekt och kliniska prövningar

Aktuellt inom ATMP


Kristina Levan

Projektledare

Telefonnummer

Heidi Ekelund

Sektionsledare

Telefonnummer