ATMP-centrum

ATMP-centrum är en central funktion vid Sahlgrenska universitetssjukhuset med en samordnande roll inom hälso- och sjukvården i samverkan med akademiska institutioner och industri.

Läkemedel för avancerade terapier så kallade ATMP är baserad på celler, vävnader eller gener. ATMP-centrum verkar för att öka antalet kliniska ATMP-studier genom att erbjuda stöd och projektledning till forskare.

Centrumet bildades våren 2020 och ligger organisatorisk under Verksamhet Läkemedel med personal både från denna verksamhet och Gothia Forum.

För kontakt mejla su.atmpcenter@vgregion.se

ATMP-råd

ATMP-rådet har till uppgift att utvärdera behandlingar av avancerade läkemedel.

Gothia Forum

Gothia Forum erbjuder stöd för genomförande av kliniska forskningsprojekt och kliniska prövningar

Samverkan

ATMP-centrum utgör en kontaktyta för samverkan inom fältet

Kliniska prövningar

ATMP-centrum erbjuder stöd specifikt för kliniska prövningar med avancerade terapier

Kristina Levan

Projektledare

Telefonnummer

Heidi Ekelund

Sektionsledare

Telefonnummer