Symposium om gen- och cellterapier för barn

Barn på sjukhussäng tar prover ur arm

Den 25 april klockan 9 - 12 arrangeras ett symposium i samband med invigningen av gen- och cellterapi-centrum för barn. Symposiet går att följa live i en onlinesändning.

Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg har instiftat Sveriges första centrum för gen- och cellterapier för barn. Det är avancerade terapier, så kallade ATMP, som bidrar till att längre behandlingar kan ersättas av engångsbehandlingar och ibland bota svåra sjukdomar där det tidigare inte funnits någon behandling att erbjuda.

I samband med invigning av vårt gen- och cellterapi-centrum för barn arrangeras ett symposium som går att följa online.

Programmet består av lättillgängliga föredrag om  barnsjukhusets kliniska verksamhet och forskning inom gen- och cellterapier. Patientfall, spännande spaningar och samtal om vad som väntar i framtiden utlovas.

Här kan du följa sändingen (startar 9:00 den 25 april):
Symposium om gen- och cellterapier för barn

Program:

09:00 – 09:20 Områdeschefer Kate Abrahamsson och Peter Gjertsson hälsar välkomna

09:20 – 09:40 ATMP-centrum i sjukvården
Kristina Levan, Gothia Forum

09:40 – 10:30 Klinisk verksamhet och forskning

  • Prövningsenhet barn – med kapacitet och kompetens att bedriva ATMP-studier, Jenny Gustafsson, forskningskoordinator
  • Zolgensma för barn med spinal muskelatrofi, Lars Alberg, överläkare
  • Genetisk behandling av ärftlig näthinnesjukdom, Susann Andersson, överläkare
  • De virusspecifika T-cellerna, Jan Holgersson, professor och överläkare
    CAR-T behandling hos barn, Cecilia Langenskiöld, överläkare

10:30 – 11:00 Paus

11:00 – 11:15 Invigning
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör

11.15 – 11.25 Samtal med patient Johanna Brag

11:25 – 12:10 Hur ser framtiden ut?

  • ATMP är här för att stanna, Dag Larsson, senior sakkunnig Lif - de forskande läkemedelsföretagen.
  • ATMP-centrum för barn - var står vi nu och vart vill vi komma? Karin Mellgren, adjungerad professor och universitetssjukhusöverläkare.

12:10 – 12:15 Reflektioner och summering, Thorsteinn Gunnarsson, verksamhetschef Barncancercentrum.