Samverkan

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ATMP-centrum har ett nära samarbete med övriga universitetssjukhusens centra där vi ingår och är sammankallande för det nationella nätverket ATMP-centranätverket

Vi har även representation i flera andra nationella nätverk såsom ATMP2030, ATMPSweden, Swecarnet, Nationellt nätverk för sjukhusapoteksfunktionerna (ATMP frågor), VOG cell, Juristernas grupp för leverans- och kvalitetsavtal.

Västsvensk samverkan

För att bidra till att Västsverige håller oss uppdaterade på andra aktörer inom området arbetar vi för att hitta former för att samverka. Ett sådan exempel är att vi brukar arrangera ATMP möten för regionen där aktörer från industri, akademi och sjukvård möts för att ta del av varandras erfarenheter och kunskap.

Nu implementeras New Modality Support - för kommersialisering av forskning inom OligoNova och CCRM — GU Ventures

Samlat engagemang för fler kliniska studier inom ATMP till Sverige och Västra Götaland  - gothiaforum.vgregion.se 

Sjukvårdsapotek VGR - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

 


Samarbetsparter

Inom ramen för ATMP centrum samarbetar vi med flera olika aktörer från ekosystemet

Vår ambition är att vara tillgängliga för patient och närståendeorganisationer, industri samt akademi och fungera som en sammanlänkande struktur för utbyte mellan aktörer så att vi tillsammans kan utveckla området framåt.

 


Patient

Precisionsmedicin och avancerade terapier ger nya möjligheter att erbjuda behandlingsmöjligheter. Vi arbetar i samverkan med övriga ATMP centrum mot att varje patient ska erbjudas möjlighet att ta del av vilka kliniska prövningar som pågår både vad det gäller kommersiella eller akademiskt drivna prövningar.

Vi välkomnar att du som patient hör av dig till oss om du har frågor eller är intresserad av området.