ATMP-råd

ATMP-rådet har i uppdrag att godkänna användning av läkemedel för avancerade terapier, ansvaret omfattar både produkter som används inom klinisk prövning samt läkemedel som är marknadsgodkända

ATMP-rådet har månadsvisa möten och ska fungera som en oberoende rådgivande och kvalitetssäkrande funktion på sjukhuset. Innan användning av avancerade terapier inom sjukhuset ska anmälan ske till ATMP-rådet.

Kontakt med oss kan ske när som helst under processen, viktigt att tänka på är att ju tidigare kontakt sker med oss desto lättare blir det att planera och designa en eventuell studie. 

Bedömningen av inkommande ärende sker med avseende på genomförbarhet, regulatorisk efterföljsamhet, resurser och sjukhusets interna riktlinjer. Verksamhetschefer har det slutliga ansvaret för aktiviteter inom sin egen verksamhet.

Anmälan till ATMP-rådet

Fyll i en begäran om yttrande eller en blankett för marknadsgodkända läkemedel inför genomgång och bedömning. Ett yttrande delges via ATMP-centrum till berörda personer. 

ATMP-rådets mötesdatum 2023

29/8
3/10
28/11
19/12

ATMP-rådets mötesdatum 2024

23/1
20/2
19/3
16/4
14/5
11/6


ATMP-rådets medlemmar

Bedömningen av inkommande ärende sker med avseende på genomförbarhet, regulatorisk efterföljsamhet, resurser och sjukhusets interna riktlinjer. Verksamhetschefer har det slutliga ansvaret för aktiviteter inom sin egen verksamhet.

ATMP-rådet består av:

 

Ytterligare personer kan adjungeras vid behov av speciell sakkunskap vid vissa möten.