Sjukhusapoteksfunktion

Ett av Sjukvårdsapotek VGR/SUs uppgifter är att tillgodose läkemedelsförsörjningen inom sjukhuset, inklusive läkemedel för avancerade terapier.

Eftersom dessa av praktiska skäl oftast behöver levereras direkt till sjukhuset så görs kontroll vid mottagning och utlämnande vid varje enskilt tillfälle utanför de ordinarie läkemedelsflödena.

För genterapier som behöver beredas innan administrering så har Sjukvårdsapoteket byggt upp en funktion som kan förvara och bereda både marknadsgodkända läkemedel för genterapier och läkemedel för kliniska prövningar.

Sjukvårdsapotekets funktion- mottagning och beredning ATMP

ATMP Läkemedel för avancerade terapier - Sahlgrenska Universitetssjukhuset (vgregion.se)