Kliniska prövningar

Som resurs finns inom ramen för Gothia Forums verksamhet bland annat ett regulatoriskt stöd, projektledningsstöd samt en prövningsenhet där man även kan genomföra Fas I studier.

Kliniska prövningsenheter