Centrum för klinisk prövning, Clinical Trial Center

Centrum för klinisk prövning, Clinical Trial Center, är en enhet som genomför kliniska prövningar på uppdrag. Nedan kan du se vilka prövningar som vi rekryterar till just nu.

Du hittar oss på Gröna stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset >>

Vill du delta i en forskningsstudie?

Vi söker ofta patienter med olika diagnoser för forskningsstudier. 

Att delta som forskningsperson på Centrum för klinisk prövning

Det finns flera anledningar till att vara med i en klinisk studie. Ibland innebär det att man får genomgå noggranna undersökningar och som studiedeltagare är man dessutom med och bidrar till ökad kunskap om sjukdomar eller behandlingar. Beroende på hur den kliniska studien är upplagd är det inte säkert att alla deltagare får prova exempelvis en ny behandling. De som inte får det ingår då i en kontrollgrupp som får en etablerad behandling. Vid studier av läkemedel får kontrollgruppen antingen sockerpiller, så kallat placebo, eller ett redan godkänt läkemedel som den nya behandlingen jämförs mot. Även om man själv inte skulle få någon direkt behandlings­fördel kan det ändå kännas meningsfullt att kunna bidra i studier som kan vara till nytta för andra människor och som tar fram ny kunskap.

Vill du delta i en klinisk studie?
På Sahlgrenska.se kan du läsa om de studier som pågår och söker deltagare. 

Om Centrum för klinisk prövning

Centrum för klinisk prövning, Clinical Trial Center, är en resurs för alla inom hälso- och sjukvård, akademi och industri som vill bedriva klinisk forskning i Västra Götaland. Vi utför kliniska studier inom olika terapiområden och alla utvecklingsfaser från Fas I (First-in-human) till fas IV. Läs mer om Centrum för klinisk prövning (CTC) på Gothia Forums webbplats.

Anna-Carin Varvne

Enhetschef, Centrum för klinisk prövning

Telefonnummer

Sari Huusko

Funktionsledare

Telefonnummer