Inspelning av symposium om gen- och cellterapier för barn

Den 25 april invigdes nordens första centrum för gen- och cellterapier för barn på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Program

Områdeschefer Kate Abrahamsson och Peter Gjertsson hälsar välkomna

ATMP-centrum i sjukvården, Kristina Levan, Gothia Forum

Klinisk verksamhet och forskning

  • Prövningsenhet barn – med kapacitet och kompetens att bedriva ATMP-studier, Jenny Gustafsson, forskningskoordinator
  • Zolgensma för barn med spinal muskelatrofi, Lars Alberg, Överläkare
  • Genetisk behandling av ärftlig näthinnesjukdom, Susann Andersson, överläkare
  • De virusspecifika T-cellerna, Jan Holgersson, professor och överläkare
  • CAR-T behandling hos barn, Cecilia Langenskiöld, överläkare

Invigning, Boubou Hallberg, sjukhusdirektör

Samtal med patient, Johanna Brag

Hur ser framtiden ut? ATMP är här för att stanna, Dag Larsson, senior sakkunnig Lif – de forskande läkemedelsföretagen

ATMP-centrum för barn – var står vi nu och vart vill vi komma? Karin Mellgren, adjungerad professor och universitetssjukhusöverläkare