Utbildning Vårdhygien

Vårdhygien erbjuder grundkurser och halvdagsutbildningar under vår och höst för anställda inom Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering & Hälsa, Sjukhusen i väster, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt primärvård, kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän. Nedan finner du även nätbaserade utbildningar i Lärplattformen och utbildningsmaterial som exempelvis kan användas vid internutbildningar.