Utbildning Vårdhygien

Vårdhygien erbjuder under vår och höst grundkurser och halvdagsutbildningar i vårdhygien för anställda inom Angereds Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Capio Lundby Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt primärvård, kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.
Använd gärna vår presentation vid intern utbildning av personal:

Basala hygienrutiner - Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete 

Utbildningar VG Primärvård

Utbildningar riktade mot VG Primärvård i Göteborg och södra Bohuslän

Planerade grundkurser i vårdhygien

Datum för vårens planerade grundkurser i vårdhygien. Anmäl er via respektive datum nedan.

190320 - Grundkurs vårdhygien för personal inom slutenvård

190327 - Grundkurs vårdhygien för vårdpersonal inom anestesi-, operation- och intensivvård

190403 - Grundkurs vårdhygien för personal inom primärvårds- och öppenvårds-mottagningar

190529 - Utbildning i vårdhygien inom endoskopi


Karta över konferenslokaler Sahlgrenska sjukhuset

 


Senast uppdaterad: 2019-03-08 14:02