Kommunal vård och omsorg

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän. För ytterligare information och ämnesområden som inte behandlas här hänvisas till Vårdhandboken och/eller lokala anvisningar i respektive kommun.

Rutiner kommunal vård och omsorg

Vårdhandboken

NYHETER

Nu finns hygienkörkort för kommunal vård och omsorg under "utbildning och material"

Nytt datum 24 oktober 2019 för grundkurs vårdhygien

Nytt datum är 24 oktober 2019 och för anmälan och information  
Målgrupp för utbildningen är legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter.

  

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-03-18 14:16