Kommunal vård och omsorg

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän. För ytterligare information och ämnesområden som inte behandlas här hänvisas till Vårdhandboken och/eller lokala anvisningar i respektive kommun.

Rutiner kommunal vård och omsorg

Vårdhandboken

Hygienkörkort för kommunal vård och omsorg
För att göra hygienkörkortet fortsätt som besökare.

Länkar

Smittskydd Västra Götaland