Rutiner kommunal vård och omsorg

Influensa

Vårdhygien vid influensa

Smittsam tuberkulos

Tuberkulos Vårdhandboken

Såromläggning vid ren och steril rutin  Vårdhandboken

Kateterisering och sköljning av urinblåsa (lokal anvisning)

PVK Vårdhandboken

Subcutan venport  Vårdhandboken

CVK Vårdhandboken

Andningsvård Vårdhandboken

Avfall, farligt Vårdhandboken

Livsmedelshygien

Nutrition, enteral Vårdhandboken


Senast uppdaterad: 2018-07-02 15:38