Rutiner kommunal vård och omsorg

Blod

Blodburen smitta Vårdhandboken

Förebyggande rutiner Vårdhandboken

Åtgärder vid exponering av blod Vårdhandboken


Personalinfektioner


Skabb och huvudlöss


Övriga rutiner

Kateterisering av urinblåsa inklusive blåssköljning- Vårdhandboken

Livsmedelshygien

Andningsvård - Vårdhandboken

Avfall, farligt - Vårdhandboken

CVK - Vårdhandboken

Nutrition, enteral - Vårdhandboken

PVK - Vårdhandboken 

Subcutan venport - Vårdhandboken

Såromläggning vid ren och steril rutin - Vårdhandboken

Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar