Rutiner kommunal vård och omsorg

Blodburen smitta

Blodburen smitta Vårdhandboken

Förebyggande rutiner Vårdhandboken

Åtgärder vid exponering av blod Vårdhandboken


Personalinfektioner


Skabb och huvudlöss


Övriga rutiner och smittämnen

Kateterisering av urinblåsa inklusive blåssköljning- Vårdhandboken

Livsmedelshygien

Andningsvård - Vårdhandboken

Avfall, farligt - Vårdhandboken

CVK - Vårdhandboken

Nutrition, enteral - Vårdhandboken

PVK - Vårdhandboken 

Subcutan venport - Vårdhandboken

Såromläggning vid ren och steril rutin - Vårdhandboken

Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar