Kontakt Kommunal vård och omsorg

Hygiensjuksköterskor för kommunal vård

Hygienläkare för kommunal vård

Postadress: Vårdhygien SU, Box 7193, 402 34 Göteborg

Besöksadress: Guldhedsgatan 10 A

Akutlinje Vårdhygien: 031-342 6100 (vardagar kl 08:30-12:00 och kl 13:00-16:00)


Senast uppdaterad: 2018-06-29 16:18