Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett IT-stöd för uppföljning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Syftet är att vara ett hjälpmedel i verksamheternas arbete med att minska antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändningen. Med infektionsverktyget kan olika rapporter skapas utifrån de enskilda verksamheternas behov.

Inloggning till Infektionsverktyget

Rapportgeneratorn nås via https://infektionsverktyget.sjunet.org (länken fungerar endast inom VGRs intranät). För att logga in behöver du ditt TjänsteID+ (SITHS)-kort och din personliga kod.

Mer information om Infektionsverktyget finns på Område 4/Infektion/SU Strama

Kvartalsrapport

Nu är årets första kvartalsrapport från Avdelningen patientsäkerhet vid Koncernkontoret här. Den innehåller data om antibiotikaanvändning och förekomst av vårdrelaterade och samhällsförvärvade infektioner vid regionens sjukhus.

https://infektionsverktyget.sjunet.org (länken fungerar endast inom VGRs intranät)

Område 4/Infektion/SU Strama

Regional kvartalsrapport I 2017 infektionsverktyget


Senast uppdaterad: 2018-05-04 14:45