Infektionsverktyget

För verksamheter som använder Melior kan Infektionsverktygets rapportgenerator användas för att inventera och följa upp vårdrelaterade infektioner. Flera olika typer av rapporter kan skapas och anpassas efter verksamhetens behov.

Inloggning

Medarbetare inom VGR kan logga in i rapportgeneratorn och beroende på uppdrag ta fram olika typer av rapporter. För inloggning krävs ditt SITHS-kort och din personliga kod. Länken fungerar endast inom VGR:s intranät.

https://infektionsverktyget.sjunet.org

Information och manualer

Användarstöd för rapportutdrag för uppföljning av vårdrelaterade infektioner.
Stöd för rapportutdrag, vårdrelaterade infektioner (PDF)

Ytterligare exempelrapporter, manualer och information om Infektionsverktyget finns på Ineras sida: Infektionsverktyget (Inera)

Kontakta oss om ni vill ha stöd i detta arbete: vardhygien.su@vgregion.se