Utbildning och material

På denna sida samlar vi utbildningar som ges och verktyg/material som kan användas av chefer och medarbetare i vårdhygieniskt förbättringsarbete för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. 

Planerad utbildning i vårdhygien

Utbildningstillfälle i vårdhygien inom kommunal vård och omsorg är planerad den 24 oktober 2019. Målgrupp för utbildningen är legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter. Utbildningsinnehåll

Anmälan till
Lotta Osbeck
lotta.osbeck@vgregion.se eller
Roseli Sandbreck
roseli.sandbreck@vgregion.se senast 11 oktober.

Hygienkörkort

Hygienkörkort för kommunal vård och omsorg 

Informationsmaterial

God handhygien - Patientinformation  Folkhälsomyndigheten

Hygienråd för tillfälliga boenden. Affischer om handhygien - Smittskyddsenheten

Verktygslåda hygien - kommunal vård och omsorg

Verktygslåda framtagen av Skaraborgs sjukhus:

Verktygslåda hygien


Senast uppdaterad: 2019-03-26 16:20