Utbildning och material

På denna sida samlar vi utbildningar som ges och verktyg/material som kan användas av chefer och medarbetare i vårdhygieniskt förbättringsarbete för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. 

Planerad utbildning i vårdhygien

Nu är det åter dags för ett utbildningstillfälle i vårdhygien för sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg den 13 november 2018.

För mer information och anmälan i Regionkalendern 

Informationsmaterial

God handhygien - Patientinformation  Folkhälsomyndigheten

Hygienråd för tillfälliga boenden. Affischer om handhygien - Smittskyddsenheten

Verktygslåda hygien - kommunal vård och omsorg

Verktygslåda framtagen av Skaraborgs sjukhus:

Verktygslåda hygien


Senast uppdaterad: 2018-07-03 11:51