Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning och material

På denna sida samlar vi utbildningar som ges och verktyg/material som kan användas av chefer och medarbetare i vårdhygieniskt förbättringsarbete för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. 

Hygienkörkort

Hygienkörkort för kommunal vård och omsorg 

Informationsmaterial

God handhygien - Patientinformation  Folkhälsomyndigheten

Hygienråd för tillfälliga boenden. Affischer om handhygien - Smittskyddsenheten

Basala hygienrutiner affisch (QR-kod till Vårdhygiens hemsida)

Utbildning

Till dig som arbetar inom vård och omsorg - covid-19 (Socialstyrelsen)

Basala hygienrutiner och covid-19

Stödmaterial för undervisning

Diskussionsfilm kommunal vård och omsorg, Förflyttning

Stöd för diskussion kring filmen Förflyttning

Observation av följsamhet till basala hygienrutiner, till diskussionsfilmen Förflyttning

Stöd till dokumentet ovan, observation av följsamhet till basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner och klädregler, PowerPoint För talarmanus ladda ned dokument

Rena händer spelar roll - Handhygienens dag 5 maj - gör vårt Quiz!

Sant och falskt om basala hygienrutiner

Handskpyramiden - När ska man använda handskar Affisch Folkhälsomyndigheten

Sagan om den rena handsken Film från Danderyds sjukhus

Bakteriefilmen - Film kring förrådshantering

Den usynlige utfordringen (Norsk film om handhygien)

Den usynlige utfordringen II: Hansker erstatter ikke håndhygiene (Norsk film om handhygien)

Rutiner för tvätthantering - Film från SVA


Senast uppdaterad: 2023-02-03 15:40