Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Egenkontroll / kvalitetssäkring

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. ”Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard” vänder sig till chefer och är en enkel egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard för fort­löpande förbättringsarbete.

Ledningsverktyg för god vårdhygienisk standard

Checklista för egenkontroll och lathund (går att fylla i och spara)

Handlingsplan för prioriterat vårdhygieniskt för bättringsarbete (går att fylla i och spara) 

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård - möjligheter till förbättringsarbete

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)


Senast uppdaterad: 2018-07-03 11:55