Anskaffningsprocess för smittreningsutrustning

Anskaffningsprocess inom samplaneringsområdet för smittreningsutrustning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Bakgrund

Samplaneringsområdet för smittrening omfattar utrustningar såsom spoldesinfektorer, diskdesinfektorer, diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop samt autoklaver. Syftet med arbetet i samplaneringsgruppen är att tillse att sjukhuset kontinuerligt upprustas inom detta utrustningsområde och att underlag för investeringsbeslut är så objektiva och väl underbyggda som möjligt.

Grunden för ersättningsinvesteringar avseende spol- och diskdesinfektorer är ett register som uppdateras av VF-Driften i samband med det årliga förebyggande underhållet och eventuella reparationsinsatser. Utifrån detta register planeras för ett kontinuerligt utbyte av utrustning baserat på ålder och skick.

I tillägg samlar områdesrepresentanter in behov av utrustning från respektive område. Detta gäller främst diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop och torkskåp, men även när verksamheterna önskar lyfta behov av nyanskaffning/ersättning av spol- och diskdesinfektorer samt i undantagsfall även autoklaver.

Anskaffningsprocess

Avvikelser

Om beviljad investering blir dyrare än förväntat behöver detta godkännas av samplaneringsordförande innan beställning görs.

Om beviljad investering inte kommer att kunna köpas återgår överblivna medel till samplaneringsgruppen för omprioritering. Detta ska också meddelas ordförande snarast möjligt.

Vid behov av akut investering på grund av haveri kontaktas ordförande för att se över möjligheten till finansiering från samplaneringsgruppen.