Kontakt för Område 5

Verksamheter inom område 5

Hygiensjuksköterska

Anette Kullgren 031-342 4996,  0736-889 362

Hygienläkare

Martina Sansone 031-342 4995, 0700-296239

 

Verksamhetsområde Anestesi Operation IVA samt Hybrid och intervention

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031 - 342 4682, 0700-823477

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 0700-824408

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031 - 342 4915,  0736-152595

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-09-21 15:15