Kontakt för Område 6

Verksamheter inom område 6

Hygiensjuksköterskor

Jessica Ikonen 031-342 4493,  070-0824 408

Anette Kullgren 031-342 4996,  073-6889 362

Hygienläkare

Martina Sansone 031 - 342 49 95, 070-020 62 39 (övriga verksamheter inom omr 6)

 

Verksamhetsområde Anestesi Operation IVA

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031 - 342 4682, 0700-823477

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 0700-824408

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031 - 342 4915,  0736-152595


Senast uppdaterad: 2018-09-21 15:18