Kontakt för Område 6

Verksamheter inom område 6

Hygiensjuksköterskor

Jessica Ikonen 031-342 4493,  070-0824 408

Anette Kullgren 031-342 4996,  073-6889 362

Hygienläkare

Rune Andersson (tjänstgör 30 %) 031-342 4923, 070-6441 238 (HEMA)

Martina Sansone 031 - 342 49 95, 070-020 62 39 (övriga verksamheter inom område 6)

 

Verksamhetsområde Anestesi Operation IVA

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031 - 342 4682, 070 - 0823 477

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 070-0824408

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031 - 342 4915,  073 - 6152 595