Kontakt för Område 4

Hygiensjuksköterskor

Berith Carlsson 031-342 4264, 070-0903 684

Anette Kullgren 031-342 4996,  073-6889 362

Hygienläkare

Rune Andersson (tjänstgör 30 %) 031-342 4923, 070-6441 238

 

Verksamhetsområde Anestesi Operation IVA

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031 - 342 4682, 070 - 0823 477

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 070-0824408

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031 - 342 4915,  073 - 6152 595