Kontakt för Område 4

Hygiensjuksköterskor

Anette Kullgren 031-342 4996,  0736-889362

Hygienläkare

Carin Gebäck 031-342 4994, 0700-463236

 

Verksamhetsområde Anestesi Operation IVA

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031 - 342 4682, 070 - 0823 477

Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, 031-342 4493, 070-0824408

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031 - 342 4915,  073 - 6152 595

 


Senast uppdaterad: 2019-02-11 16:36