Vårdhygienkontakt

Kontaktteam Område 4

Berit Karlsson

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 42 64

Marlene van Doesburg

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 46 82

Kontaktteam Anestesi Operation IVA

Jessica Ikonen

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 44 93

Marlene van Doesburg

Hygiensjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 46 82

Får du inte tag på ditt kontaktteam ring Vårdhygien på telefonnummer
031-342 61 00, måndag till fredag 8:30-12:00 / 13:00-16:00