Kontakt för VG Primärvård

Hygiensjuksköterskor

Ósk Atladóttir 031-342 44 97, 0700-823619 

Vid akuta ärenden då ingen av ovanstående är anträffbar:

Vårdhygiens akutlinje 031-342 6100

Vårdhygien SU vänder sig till enheter inom VG Primärvård i nedanstående kommuner:

Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

 

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2019-01-22 15:12