Kontakt för Område 3

Verksamheter inom område 3

Hygiensjuksköterska

Ósk Atladóttir 031-342 44 97, 070-0823 619  

Hygienläkare

Martina Sansone  031-342 4995, 070-0206 239

 

Verksamhetsområde Anestesi Operation IVA och Sterilteknik

Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska,  031-342 4682, 070-0823 477

Jessica Ikonen  hygiensjuksköterska, 031-342 4493,  070-0824 408

Ingemar Qvarfordt, hygienläkare, 031-342 4915,  073-6152 595