Kontakt för Kommunal vård och omsorg

Hygiensjuksköterskor för kommunal vård

Göteborgs kommun

Lotta Osbeck 031-342 4495, 076-8092118 lotta.osbeck@vgregion.se

Södra Bohuslän (Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale)

Roseli Sandbreck 031-342 4948, 070-0825280 roseli.sandbreck@vgregion.se

Hygienläkare för kommunal vård

Ingemar Qvarfordt 031-342 4915, 070-0824970 ingemar.qvarfordt@vgregion.se

Adress

Postadress
Vårdhygien SU, Box 7193, 402 34 Göteborg

Besöksadress och telefonnummer
Vårdhygien SU,  Klinisk Mikrobiologi, Guldhedsgatan 10 A

Telefon akutlinje Vårdhygien 031-342 6100


Senast uppdaterad: 2018-05-03 13:19