Regionala rutiner

Regional rutin – Vårdhygien covid-19 är uppdaterad och ny regional rutin Generella åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner i vård och omsorg är publicerad.

Regional rutin – Vårdhygien covid-19 har genomgått omfattande revidering med anpassning till nationella rekommendationer och nya smittskyddsläkarblad. Rutinen vänder sig nu till både regional hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Ny regional rutin Generella åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner i vård och omsorg, ersätter tidigare rutiner som endast hade fokus på smittförebyggande åtgärder för covid-19. Rutinen vänder sig till både regional hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.
Tidigare rutiner Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom hälso- och sjukvård och tandvård, version 20 och Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, version 3, är avpublicerade och eventuella länkar till dessa behöver uppdateras.

Mer bakgrundsinformation finns i Folkhälsomyndighetens vägledning, Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg.