Incidin OxyFoam S - restnoterad - info från Marknadsplatsen

Incidin OxyFoam S med artikelnnummer 113789002 samt leverantörens artikel nummer 3115900 är restnoterade och i nuläget oklart när produkterna åter finns beställningsbara via Marknadsplatsen.

Avtalsleverantör Ecolab har inget motsvarande ersättningsförslag att erbjuda som motsvarar de restnoterade produkterna.

Vårdhygien hänvisar under restnoteringsperioden till Virkon som finns beställningsbart via Marknadsplatsen.

Kontaktperson hos Koncerninköp:
Daniel Erixon
e-post: daniel.erixon@vgregion.se