Patient/omsorgstagare med covid-19 – Vårdhygieniska rekommendationer

Information om åtgärder och rutiner vid misstänkt och bekräftat fall av covid-19 hos patient och omsorgstagare.

  • Provtagning, vid symtom hos patient i slutenvård och omsorgstagare inom kommunal vård och omsorg, där diagnos har betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder.
  • Misstänkt fall vårdas, enligt riktlinje Luftvägssmitta vårdhygieniska aspekter.
  • Bekräftat fall av covid-19 vårdas enligt Regional rutin - Vårdhygien covid-19
  • Smittspårning med kartläggning, handläggning och vid behov provtagning av exponerad patient och omsorgstagare utförs fortfarande med syfte att förebygga smittspridning i känsliga miljöer.

Läs mer:

Regional rutin – Vårdhygien covid-19

Covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg. Regional rutin

Luftvägssmitta vårdhygieniska aspekter. Riktlinje

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19. Regional rutin

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19. Folkhälsomyndigheten