Uppdaterade screeningrutiner

Rutiner, Vårdhygien - Multiresistent bakterie, screening av patient och Vårdhygien - MRSA, screening av personal och studerande, är reviderade.

I båda rutinerna är rekommendation om screeningprovtagning efter vård i svensk riskregion borttaget.

I rutin Multiresistent bakterie, screening av patient ingår nu även rutin ”Vårdhygien – Multiresistenta bakterier (MRB), patient med förväntad kort vårdtid där screenodling saknas”, som är avpublicerad. I övrigt redaktionella förtydligande främst avseende provtagning efter poliklinisk vård utomlands.

Observera att vid MRB screening, där analys utförs för flera multiresistenta bakterier, kommer svaren inte samtidigt. Det är därmed viktigt att säkerställa att samtliga analyser svarats ut negativa innan vård på eget rum avslutas, särskilt vid förekomst av riskfaktorer.

Rutin, MRSA, screening av personal och studerande har endast genomgått mindre redaktionella förändringar