Sommarinformation från Vårdhygien 2024

Samlad information om vårdhygienisk introduktion för nya medarbetare, att tänka på inför värmebölja, förebyggande åtgärder mot Legionella och kontakt med Vårdhygien i sommar.

Vårdhygienisk introduktion för nya medarbetare

I sommar arbetar många för första gången inom vård och omsorg och en bra introduktion blir då extra värdefull. Vi rekommenderar att följande vårdhygieniska delar ingår i ett introduktionsprogram för nya medarbetare:

Åtgärder vid värmebölja

 Sommarstängt? Tänk på Legionella!

  • Stillastående vatten ökar risk för tillväxt av Legionella, en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation. Efter långhelg, semester eller annan stängning ska därför kranar och duschar spolas igenom för både varm- och kallvatten under minst 3 minuter. Läs mer om förebyggande åtgärder i rutin Legionellainfektion.

Är ditt vårdhygieniska kontaktteam på semester?

Vårdhygien svarar på öppna linjen som vanligt i sommar

måndag – fredag 8.30 – 12.00 och 13.00-16.00

telefon 031-342 61 00